Akcjonariusze mniejszościowi składają pozew przeciwko fuzji Orlen-Lotos

24 sierpnia 2022, 17:00 Alert

Parkiet donosi, że dwaj mniejszościowi akcjonariusze PKN Orlen zgłosili sprzeciw wobec fuzji z Lotosem, zwracając uwagę, że podczas procesu doszło do naruszenia prawa. Sprawa ma trafić do sądu.

Fot. Orlen/Lotos. Grafika: Gabriela Cydejko.
Fot. Orlen/Lotos. Grafika: Gabriela Cydejko.

Fuzja Orlen-Lotos

Jak podaje Parkiet, powodami są Bogdan Kamola i Jan Trzciński. – Uważamy, że ta fuzja jest szkodliwa dla akcjonariuszy i nieracjonalna z punktu widzenia biznesowego – przekonują skarżący w komunikacie prasowym; wyjaśniają oni, że korzystają z prawa do zaskarżenia uchwały, bo „są przekonani o swoich racjach”. Chcą oni, by sąd unieważnił fuzję płockiego i gdańskiego koncernu.

Wśród argumentów przeciwników fuzji przywoływanych przez Parkiet jest utrata wartości marki Lotos, wycenianej na 3 mld złotych. Prawa do jej użytkowania miałyby przypaść bezpłatnie węgierskiemu koncernowi MOL.

Parkiet/Michał Perzyński

Rząd zgadza się na fuzję Orlenu z Lotosem