Rząd zgadza się na fuzję Orlenu z Lotosem

20 lipca 2022, 06:15 Alert

Rząd wyraził zgodę na połączenie PKN Orlen z Grupą Lotos, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). – Rada Ministrów wyraziła zgodę na przejęcie Grupy Lotos przez PKN Orlen. Połączenie obu firm będzie elementem procesu konsolidacji spółek polskiego sektora paliwowo-energetycznego obejmującej Orlen, Lotos oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG). Wiodącą rolę w tym procesie będzie miał PKN Orlen. Rozwiązanie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego Polski i regionu, co jest szczególnie istotne w obecnej sytuacji geopolitycznej – czytamy w komunikacie.

Fot. Orlen/Lotos. Grafika: Gabriela Cydejko.
Fot. Orlen/Lotos. Grafika: Gabriela Cydejko.

Najistotniejsze założenia planowanego przejęcia to:

– połączenie Grupy Lotos z PKN Orlen ma umożliwić osiągnięcie poprawy efektowności operacyjnej w dotychczasowych obszarach działalności, takich jak wydobycie i produkcja rafineryjna, a w konsekwencji przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego Polski i regionu

– w przyszłości, dzięki konsolidacji sektora paliwowo-energetycznego, ma powstać silny polski koncern multienergetyczny, z wiodącą rolą PKN Orlen, który ma stać się największą spółką w Europie Środkowo-Wschodniej

– polski koncern multienergetyczny ma postawić na dywersyfikację prowadzonej działalności i utrzymanie konkurencyjności w długim terminie, dzięki czemu w perspektywie 2030 r. koncern może stać się jednym z największych zintegrowanych producentów petrochemii w Europie

– koncern planuje inwestować znaczne środki w rozwój technologii recyklingu tworzyw sztucznych

– w planach są także inwestycje w nisko- i zeroemisyjną energetykę

– PKN Orlen chce dążyć do utrzymania i wzmocnienia pozycji regionalnego lidera w obszarze sprzedaży detalicznej, posiadając do 2030 roku w sumie ponad 3,5 tys. stacji paliw w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, wraz z rozbudowaną siecią ładowarek do pojazdów elektrycznych

– koncern ma posiadać skalę i środki umożliwiające rozwój najbardziej innowacyjnych obszarów, takich jak np. wykorzystanie wodoru.

Z projektów uchwał na walne zgromadzenia wynika, że akcjonariusze Grupy Lotos mają zdecydować o połączeniu z PKN Orlen 20 lipca br., natomiast akcjonariusze PKN Orlen zdecydują podczas walnego zgromadzenia, zwołanego na 21 lipca 2022 roku. o połączeniu z Grupą Lotos.

Centrum Informacyjne Rządu/ISB News/Michał Perzyński

Fuzja Orlenu i Lotosu ma odbyć się poprzez przejęcie, ale czeka na zgody