PI: Saudi Aramco może przejąć aktywa Lotosu

19 marca 2021, 15:00 Alert
Logo Saudi Aramco

Saudi Aramco ma największe szanse na przejęcie większości aktywów Grupy Lotos. Za udział w rafinerii gdańskiej może „zapłacić” tańszą ropą – ustaliła Polityka Insight.

Największe szanse

Zdaniem portalu, Saudyjczycy mają największe szanse na przejęcie części udziałów w rafinerii Gdańskiej. Nie będą jednak zainteresowani działalnością detaliczną, a więc częścią stacji benzynowych, którą także Orlen i Lotos muszą zbyć, aby sfinalizować fuzję zgodnie z warunkami Komisji Europejskiej. W zamian Orlen i Saudi mają podpisać nowy, długoterminowy kontrakt na dostawy ropy do rafinerii polskiej Grupy. Przypomnijmy, że na mocy postanowień Komisji Europejskiej z lipca 2020 roku, Bruksela godzi się na przejęcie Lotosu przez Orlen pod warunkiem spełnienia środków zaradczych.
Środki zaradcze wytyczone przez Komisję Europejską obejmują obszary:

  • produkcji i sprzedaży hurtowej paliw,
  • sprzedaży detalicznej paliw,
  • logistyki,
  • asfaltów oraz paliwa lotniczego.

Realizacja środków zaradczych w obszarze produkcji i sprzedaży hurtowej paliw wymaga m.in.: wydzielenia aktywów rafineryjnych ze struktury Lotosu i wniesienia ich do spółki – podmiotu prawnego dla aktywów rafineryjnych – zależnego w 100 procentach od spółki oraz zawarcia umowy sprzedaży 30 procentach udziałów w spółce celowej wraz z umową joint venture oraz najważniejszymi umowami towarzyszącymi.

Polityka Insight już w grudniu 2020 roku informowała, że Saudi Aramco jest zainteresowane przejęciem 30 procent akcji Rafinerii Gdańskiej, które jest niezbędne do wypełnienia warunków zgody Komisji Europejskiej na przejęcie Lotosu przez PKN Orlen.

Polityka Insight/Bartłomiej Sawicki

Może być jeden lub dwóch partnerów do realizacji środków zaradczych przy fuzji Orlenu z Lotosem