Gajda: Nowe prawo wodne poprawi bezpieczeństwo przeciwpowodziowe

24 lutego 2017, 16:00 Środowisko

-Obecna sytuacja hydrologiczna wyraźnie pokazuje, że jeśli nawet stosunkowo niewielkie zagrożenia hydrologiczne powodują podtopienia, oznacza to, że stan infrastruktury zapewniającej bezpieczeństwo przeciwpowodziowe jest bardzo słaby. Przygotowujemy nowe Prawo wodne, abyśmy byli znacznie lepiej przygotowani do takich sytuacji, jak w tej chwili, a także tych znacznie trudniejszych – podkreśla Mariusz Gajda, wiceminister środowiska.

fot. Kacper Kowalski

„Dla naszych poprzedników bezpieczeństwo ekologiczne, w tym bezpieczeństwo przeciwpowodziowe nie było najważniejsze. Zastaliśmy wieloletnie zaniedbania przy realizacji inwestycji strategicznych z punktu widzenia gospodarki wodnej, co może prowadzić do powodzi, strat w majątku lub – co gorsza – utraty zdrowia lub życia. Niedokończone są m.in. takie kluczowe przedsięwzięcia, jak: zbiornik Świnna Poręba,  stopień w Malczycach, czy  zbiornik Racibórz” – mówi wiceminister Mariusz Gajda.

Wiceminister Gajda zwraca także uwagę, że funkcjonujące dotąd rozbicie kompetencyjne w gospodarce wodnej nie pomaga w sprawnym zarządzaniu infrastrukturą wodną, w tym ochronie przed powodzią. Nowe Prawo wodne także w służbie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego

Ministerstwo Środowiska przygotowało nowe Prawo wodne, które ma się przyczynić m.in. do poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w Polsce.  Projekt ustawy proponuje utworzenie jednolitej struktury służb gospodarki wodnej na terenie całego kraju – Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”. W imieniu Skarbu Państwa będzie ono zarządzało wszystkimi wodami publicznymi. Pozwoli to na lepsze zarządzanie nie tylko wałami przeciwpowodziowymi, ale także urządzeniami melioracyjnymi, co  w efekcie zwiększy bezpieczeństwo przeciwpowodziowe obywateli.

„Wprowadzamy wspólne zarządzanie gospodarką wodną. Rzeka i wały będą znajdowały się w jednych rękach, to jedna z podstaw we właściwym zarządzaniu ryzykiem przeciwpowodziowym” – podkreślił wiceminister Mariusz Gajda.

Ponadto nowa instytucja Wody Polskie będzie planowała swój budżet na wiele lat do przodu, a w związku z tym również i inwestycje.„Opracowaliśmy plan zarządzania ryzykiem przeciwpowodziowym, który przewiduje inwestycje o wartości 12 mld zł do roku 2022. Do kompleksowego sfinansowania wieloletnich zaniedbań konieczne jest przyjęcie Prawa wodnego” – dodaje wiceminister.
Ostateczny projekt ustawy Prawo wodne w przyszłym tygodniu trafi do Rządowego Centrum Legislacji.

Ministerstwo Środowiska 

Gajda: Wody Polskie ułatwią walkę z powodziami (ROZMOWA)