Gawlik: 12 mln zł wsparcia dla Huty Stalowa Wola

28 maja 2015, 07:30 Bezpieczeństwo
Kraby w HSW
Haubice Krab w HSW.

Huta Stalowa Wola otrzyma 12 mln zł wsparcia z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców. To druga transza wypłaty z całkowitej kwoty 20 mln zł, dzięki której spółka opracuje i wdroży technologię obróbki mechanicznej luf – w tym długich powyżej 4,5 metra i kalibrze do 155 mm.
-Ten program badawczo-inwestycyjny ma istotne znaczenie dla interesów bezpieczeństwa Polski –powiedział Zdzisław Gawlik, sekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Umowa wsparcia HSW przez MSP została podpisana 6 października 2014 r. Wypłata 12 mln zł w ramach drugiej transzy – podobnie, jak w przypadku pierwszej – będzie możliwa dzięki objęciu akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Huty Stalowa Wola, jaką podpisał minister Skarbu Państwa. Jest to wsparcie niebędące pomocą publiczną.

-Podwyższenie kapitału HSW przyczyni się także do zwiększenia polskiego potencjału technologicznego oraz wytwórczego w obszarze uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Projekt zabezpiecza istotne interesy bezpieczeństwa Polski – powiedział wiceminister Skarbu Państwa.

Huta Stalowa Wola znajduje się na liście przedsiębiorstw o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym w zakresie dostaw, remontów uzbrojenia i sprzętu wojskowego w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Jest zaangażowana w większość programów modernizacyjnych Sił Zbrojnych RP. Spółka, jako jedna z pierwszych, weszła w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej. PGZ tworzy obecnie ponad 60 spółek z branży produkcyjno-usługowej, które zatrudniają ok. 17,5 tys. pracowników. W efekcie konsolidacji powstał jeden z największych koncernów obronnych w tej części świata.

Ze środków znajdujących się na rachunku FRP Minister Skarbu Państwa ma możliwość udzielania przedsiębiorcom pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację oraz wsparcia finansowego niebędącego pomocą publiczną.

Źródło: Ministerstwo Skarbu Państwa