Gaz-System bada zapotrzebowanie rynku na gaz

16 października 2020, 18:00 Alert

Gaz-System rozpoczyna aktualizację planów rozwojowych systemu przesyłowego. Spółka przeprowadzi ankietę, która ma zbadać zapotrzebowanie na gaz w najbliższym dziesięcioleciu.

Ankieta i przyszłe konsultacje

Gaz-System realizując obowiązki operatora systemu przesyłowego, zgodnie z zapisami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej spółki oraz wynikające z art. 16 ust. 2 Ustawy Prawo Energetyczne, jest zobowiązany opracowywać cykliczne plany rozwoju systemu przesyłowego w kwestii zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe, zarówno dotychczasowych, jak i przyszłych użytkowników systemu przesyłowego.

Spółka zaznacza, że badanie ankietowe jest wstępnym etapem, poprzedzającym właściwe konsultacje w celu powstania Krajowego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju. Wszystkie podmioty, zainteresowane korzystaniem z gazu ziemnego, mają możliwość zgłoszenia swoich planów poprzez wypełnienie tej ankiety.

Tegoroczna ankieta ma postać elektroniczną i można ją znaleźć tutaj. Termin wypełnienia ankiety upływa 16 listopada 2020 roku.

Gaz-System

Gaz-System uzyskał zgodę URE na handel gazem