Gaz-System wybrał wykonawców części lądowej Baltic Pipe w Polsce

22 października 2020, 06:15 Alert

Gaz-System wybrał wykonawców prac budowlanych na Gazociągu Goleniów-Lwówek, rurociągu łączącym Niechorze-Płoty oraz tłoczni gazu Goleniów, Odolanów i Gustorzyn.

Baltic Pipe
Gazociąg Goleniów-Lwówek fot. baltic-pipe.eu

Badanie zdolności i wybór

Gaz-System poinformował, że Budimex i spółka JT zostały wybrane w postępowaniu zakupowym na budowę pierwszego i drugiego odcinka Gazociągu Goleniów-Lwówek:

• Etap 1- Goleniów-Ciecierzyce – 122 km – spółka Budimex
• Etap 2 – Ciecierzyce-Lwówek – 69 km – spółka JT

Budową gazociągu łączącego (41km) zajmie się konsorcjum firm UAB MT Group (Lider) i PPS Pipeline Systems GmbH. Max Streicher zrealizuje tłocznie Goleniów i Gustorzyn, a Atrem (Lider), JT, PJP Makrum i Projprzem Budownictwo zostały wybrane do Odolanowa.

Wykonawcy zostali wybrani w wyniku konkurencyjnego postępowania zakupowego. Podstawowe kryteria, którymi zamawiający kierował się podczas wyboru powyższych firm to m.in. wiarygodność i doświadczenie podmiotu przy realizacji podobnych zadań inwestycyjnych oraz wartość finansowa złożonych ofert. Wszyscy wybrani oferenci przeszli pozytywnie audyt Gaz-System obejmujący badanie zdolności do realizacji zadania inwestycyjnego w zakładanym terminie oraz weryfikację dostępnych zasobów technicznych, finansowych i organizacyjnych – czytamy w komunikacie Gaz-Systemu.

Gaz-System/Jędrzej Stachura

Budimex wybuduje główną magistralę gazową Baltic Pipe