Gaz-System opowie o perspektywach ciepłownictwa i energetyki

24 maja 2021, 07:15 Alert

Wyzwania globalnego ocieplenia i drożejące uprawnienia do emisji dwutlenku węgla wymuszają coraz szybsze zmiany w sektorze energetycznym i ciepłowniczym. Kończący się sezon ciepłowniczy dobitnie pokazał, że zapotrzebowanie na ciepło wciąż potrafi być wysokie i utrzymywać się przez wiele miesięcy w roku. Konferencja organizowana przez Gaz-System pt.:. ,,Ciepłownictwo i energetyka” odbędzie się 16 czerwca 2021 roku o godz. 10:00. Z kolei konferencja pt.: „Model techniczno-ekonomiczny przyłączeń” rozpocznie się 23 czerwca 2021 roku o godz. 10:00.

Konferencje Gaz-System. Grafika organizatora.
Konferencje Gaz-System. Grafika organizatora.


Pytanie, przed którym stoi branża, to z czego jutro wytwarzać energię elektryczną i ciepło. Jakie decyzje podjąć? Na czym się oprzeć?

  • O perspektywach dla ciepłowników, wyborach i alternatywach przed nimi stojących opowie wiceprezes IGCP Bogusław Regulski.
  • O modelowej wysokosprawnej transformacji systemu energetycznego w Toruniu opowie prezes Robert Kowalski.
  • O zmieniającej się energetyce gazowej z perspektywy ponad 40 lat doświadczenia zawodowego opowie Piotr Gołąb ze Stowarzyszenia na rzecz efektywności im. Prof. K. Żmijewskiego, uznany ekspert i prekursor wielu rozwiązań.

Zagadnienie przyłączenia ciepłowni do sieci gazowej przybliży od strony praktycznej operator największego systemu dystrybucyjnego w Polsce – przedstawiciel Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG).

Na drodze do gospodarki nisko- i zeroemisyjnej po erze węgla nastąpi era gazu – jak niektórzy mówią trwale przejściowego nośnika energii. Przejście przez ten etap wymaga solidnego przygotowania, wielu analiz i obliczeń.

Na konferencji pt.: „Model techniczno-ekonomiczny przyłączeń” Gaz-System zaprezentuje modelowy, przykładowy kalkulatora (dostępnego na stronie internetowej Gaz-Systemu) pozwalającego ocenić efektywność i opłacalność konwersji źródeł.

Dodatkowo o funduszach i możliwościach finansowanie konwersji opowie dyrektor Marcin Jamiołkowski z Departamentu Funduszy Zewnętrznych NFOŚiGW.

Chcesz wiedzieć jaką ścieżkę należy przejść na drodze do energetyki gazowej? Chcesz wiedzieć czy możesz skorzystać z funduszy?

Zapisy na konferencje: tutaj.

 

Gaz-System zaprasza na webinarium o współpracy OSP z odbiorcami końcowymi