Gaz-System zawarł kolejną umowę dostawy rur dla Gazociągu Polska-Litwa

17 czerwca 2020, 15:15 Alert

Izostal podpisał umowę z operatorem gazociągów przesyłowych Gaz-System, której przedmiotem jest dostawa rur stalowych DN700 dla Gazociągu Polska-Litwa.

Rury Baltic Pipe
Rury gazociągu Baltic Pipe fot. Gaz-System

Odcinek południowy GIPL

Umowa dotyczy dostawy rur stalowych DN700, które zostaną one wykorzystane do budowy południowego odcinka Gazociągu Polska-Litwa o długości około 63 km. Wartość podpisanego kontraktu wynosi 45,9 mln zł netto, a jego realizacja ma nastąpić w okresie od pierwszego października 2020 roku do 30 kwietnia 2021 roku.

Odcinek południowy Gazociągu Polska-Litwa został podzielony na dwa zadania realizacyjne o długości 72,5 km, relacji Tłocznia Gazu Hołowczyce do Gnaty Soczewka oraz Gnaty Soczewka do Rudka Skroda o długości ok. 84,7 km.

Na początku czerwca tego roku Gaz-System i Izostal podpisały umowę dostawy rur osłonowych dla południowego odcinka Gazociągu Polska-Litwa o wartości ponad 2,6 mln zł. W ramach tego kontraktu Izostal ma dostarczyć 1260 m rur osłonowych o średnicy DN 1000.

CIRE.pl/Bartłomiej Sawicki