TAG: Izostal

Konsorcjum Izostalu i Ferrum zawarło z Gaz-Systemem umowę na dostawę izolowanych rur stalowych DN500 i DN300 dla zadania „Przyłączenie do […]
Oferty konsorcjum Izostalu, Ferrum i Stalprofilu zostały wybrane jako najkorzystniejsze w postępowaniu dla operatora gazociągów przesyłowych […]
W postępowaniu Gaz-Systemu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy izolowanych rur stalowych DN700 dla części inwestycji budowy Gazociągu […]
Izostal podpisał umowę z operatorem gazociągów przesyłowych Gaz-System, której przedmiotem jest dostawa rur stalowych DN700 dla Gazociągu Polska-Litwa.
Gaz-System podpisał ze spółką Izostal umowę na dostawę łuków giętych indukcyjnie na potrzeby budowy gazociągów Goleniów-Lwówek i […]
Izostal poinformował w raporcie bieżącym z 16 kwietnia, że złożył najkorzystniejszą ofertę na dostawę izolowanych rur stalowych DN 1000 dla […]
W piątek, 16 sierpnia br. Gaz-System zawarł umowę ramową na dostawę ponad 1,7 tys. km rur dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez spółkę.
W czwartek 25 lipca Izostal podpisał z litewska firmą Amber Grid umowę na dostawę izolowanych rur stalowych DN700 do budowy gazowego połączenia […]
Polska spółka Izostal S.A ma dostarczyć rury dla litewskiego odcinka Gazociągu Polska-Litwa (GIPL). Decyzję w tej sprawie podjął zarząd […]
Oferta konsorcjum Izostalu i Stalprofilu, warta 65,36 mln zł netto, została wybrana w przetargu Gaz-Systemu na na dostawy izolowanych rur stalowych […]
Izostal wygrał kolejny przetarg Gaz-Systemu, tym razem na rury do Gazociągu Podgórska Wola-Tworzeń.
Portal Kallanish ustalił, że polska spółka PGNiG przygotowuje się do zakupu rur na potrzeby budowy gazociągu Baltic Pipe, którego operatorem […]