font_preload
PL / EN
Alert 19 sierpnia, 2019 godz. 8:45   
REDAKCJA

Izostal dostarczy Gaz-Systemowi 1,7 tys. kilometrów rur

Instalacja gazowa gazociąg rurociąg Instalacja gazowa

W piątek, 16 sierpnia br. Gaz-System zawarł umowę ramową na dostawę ponad 1,7 tys. km rur dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez spółkę.

Umowa Gaz-System – Izostal

Umowa zawarta ze została zawarta ze spółką Izostal i określa warunki udzielania i realizacji umów częściowych, jakie mogą zostać zawarte przez Gaz-System w trakcie obowiązywania umowy ramowej. Jak poinformował Izostal, zawarcie umowy ramowej nie zobowiązuje, a jedynie uprawnia zamawiającego do zaproszenia do składania ofert na realizację zamówień częściowych.

Umowa została zawarta na okres 8 lat i uprawnia strony do zawierania umów częściowych, których termin realizacji wykracza poza czas trwania umowy ramowej, pod warunkiem, że umowa częściowa będzie podpisana z wykonawcą w okresie ośmiu lat od dnia podpisania umowy ramowej.

Umowa przewiduje udzielanie przez Gaz-System zamówień na fabrycznie nowe, izolowane zewnętrznie i malowanych wewnętrznie (opcjonalnie pokrytych laminatem) rury stalowe o średnicach: DN500, DN700 i DN1000, a także izolowane zewnętrznie i malowane wewnętrznie rury osłonowe o średnicy od DN700 do DN1200
Łączne wynagrodzenie przeznaczone na realizację umów częściowych w ramach umowy ramowej ma nie przekroczyć kwoty 2 793 155 zł netto,

Gaz-System przewiduje, że na podstawie umowy ramowej kupi rury, o łącznej długości całkowitej około 1 707 km.

CIRE.pl

Izostal dostarczy kolejne rury Gaz-Systemowi