Gaz-System ma komplet pozwoleń na budowę gazociągów lądowych w ramach projektu FSRU

28 lipca 2023, 15:15 Alert

Gaz-System zakończył proces pozyskiwania decyzji administracyjnych dla wszystkich trzech gazociągów lądowych realizowanych w ramach projektu FSRU, podała spółka. Nowe gazociągi zapewnią możliwość transportu do centralnej Polski gazu pochodzącego z Terminalu FSRU, planowanego w rejonie Zatoki Gdańskiej.

FSRU. Fot. Hoegh LNG.
FSRU. Fot. Hoegh LNG.

– Otrzymanie kompletu pozwoleń administracyjnych dla części lądowej FSRU jest kluczowym momentem w procesie realizacji drugiego gazoportu LNG w Polsce. Dzięki temu możemy przystąpić do prac w terenie. Równolegle projektujemy gazociąg podmorski wraz z infrastrukturą techniczną i wybieramy jednostkę FSRU, którą zacumujemy na wodach Zatoki Gdańskiej. Rozwijając krajowy system przesyłowy odpowiadamy na potrzeby odbiorców gazu w Polsce. Tym samym zwiększamy bezpieczeństwo energetyczne kraju, a także naszą rolę w zaopatrzeniu gazowym Europy – powiedział prezes Gaz-Systemu Marcin Chludziński, cytowany w komunikacie.

Projekt FSRU przewiduje powstanie trzech gazociągów: Kolnik – Gdańsk, Gardeja – Kolnik i Gustorzyn – Gardeja, które będą miały łączną długość ok. 250 km i średnicę 1000 mm. Gazociąg Kolnik – Gdańsk otrzymał pierwsze pozwolenie na budowę w zeszłym roku. W czerwcu tego roku wojewoda pomorski wydał pozwolenia na budowę dwóch odcinków gazociągu Gardeja – Kolnik. Natomiast ostatnie pozwolenia wydał w lipcu wojewoda kujawsko-pomorski dla trzech odcinków gazociągu Gustorzyn – Gardeja. Ich budowa ma ruszyć w 2024 roku.

Dotychczas planowany projekt budowy Terminalu FSRU zakładał umiejscowienie w rejonie Gdańska pływającej jednostki FSRU przystosowanej do prowadzenia procesu regazyfikacji na poziomie 6,1 mld m sześc. paliwa gazowego rocznie. Jednak w wyniku znaczącego zainteresowania uczestników rynku tym połączeniem, obecnie Gaz-System prowadzi wiążącą procedurę Open Season dla Terminalu FSRU 2. Umożliwi ona zwiększenie mocy regazyfikacyjnych Terminala poprzez uruchomienie drugiej jednostki FSRU, zdolnej do wyładunku, procesowego składowania i regazyfikacji LNG na poziomie 4,5 mld m sześc. rocznie, o ile rynek potwierdzi takie zapotrzebowanie, podano.

Inwestycja posiada status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” („Project of Common Interest”). Komisja Europejska w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF) przyznała projektowi FSRU dofinansowanie na działanie pod nazwą: „Prace przed inwestycyjne do uzyskania pozwolenia na budowę dla morskiej części PCI 6.27 LNG Gdańsk (PL)”. Maksymalna wysokość przyznanego wsparcia wynosi ok. 19,6 mln euro, podano również.

Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiada za przesyłanie gazu ziemnego, zarządza niemal 12 tys. km gazociągów w Polsce i podmorskim gazociągiem Baltic Pipe oraz jest właścicielem Terminalu LNG im w Świnoujściu.

Gaz-System / Jacek Perzyński

Gaz-System i WOT zapewnią ochronę infrastruktury energetycznej (RELACJA)