Gaz-System ma umowę na budowę kolejnego odcinka Korytarza Północ-Południe

1 września 2022, 14:30 Alert

Spółka Gaz-System zawarła umowę na budowę gazociągu na odcinku Oświęcim – Tworzeń. Jest to kolejny etap budowy planowanej magistrali przesyłowej Skoczów – Komorowice – Oświęcim – Tworzeń. Odcinek ten zostanie połączony z gazowym korytarzem Północ – Południe, który  połączy terminal LNG w Świnoujściu przez południową Polskę, Republikę Czeską, Słowację i Węgry, z terminalem LNG w Chorwacji.

Budowa gazociągu Goleniów-Ciecierzyce. Fot. Gaz-System
Budowa gazociągu Goleniów-Ciecierzyce. Fot. Gaz-System

Inwestycja w gazową niezależność

Gazociąg o długości 44 kilometrów i średnicy 700 milimetrów jest realizowany w ramach programu „Coal to Gas”. – Inwestycja ma duże znaczenie dla zapewnienia zwiększonych dostaw gazu ziemnego do obiorców z województw małopolskiego i śląskiego – powiedział Marcin Kapkowski, wiceprezes zarządu Gaz-System.

Przedsięwzięcie stanowić będzie duże wyzwanie realizacyjne. Trasa gazociągu przechodzi przez tereny przemysłowe, zurbanizowane jak i obszary leśne. Gaz-System planuje bez wykopowe pokonanie 48 terenowych przeszkód.

Gazociąg Oświęcim – Tworzeń zostanie połączony z gazowym korytarzem Północ – Południe na terenie Sławkowa, inwestycją łączącą terminal LNG w Świnoujściu z terminalem LNG w Chorwacji. Gazociąg ten pozwoli w dłuższej perspektywie na budowę w regionie jednolitego rynku gazu, niewrażliwego na rosyjski szantaż. Korytarz w połączeniu z innymi działaniami dywersyfikacyjnymi nie tylko wpłynie na pozycje tradycyjnych dostawców gazu, ale również na polityczne znaczenie w całym regionie.

Wykonawcą robót budowlanych została firma JT S.A. Zakończenie prac zaplanowane jest na koniec 2024 roku.

Gaz-System/Wojciech Gryczka

Gaz-System będzie operatorem Gazociągu Jamalskiego do 2068 roku