Gaz-System rozpoczął konsultacje projektu strategii rozwoju sieci przesyłu gazu

16 sierpnia 2019, 10:15 Alert

Gaz-System, operator sieci przesyłu gazu poinformował, że spółka przystąpiła do opracowania aktualizacji Krajowego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju na lata 2020-2029 w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe. Obowiązek na operatora nakłada Prawo Energetyczne.

Gazociąg. Fot. Gaz-System
Gazociąg. Fot. Gaz-System

Konsultacje potrwają do 5 września br. Ewentualne uwagi należy zgłaszać w ciągu 21 dni tj. do 5 września 2019 roku, przesyłając wypełniony formularz na adres e-mailowy: planrozwoju@gaz-system.pl. Kolejnym etapem opracowywania Krajowego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju będzie przeanalizowanie uwag, sugestii i oczekiwań oraz przedstawienie Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki projektu Krajowego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju.

Gaz-System