Gaz-System połączył Szczecin z Gdańskiem. To ważne dla magazynu Kosakowo

3 sierpnia 2015, 13:46 Energetyka
Gaz zawór

W lipcu 2015 r. Wojewoda Pomorski wydał decyzję o pozwoleniu na użytkowanie dla IV etapu gazociągu relacji Szczecin-Gdańsk.

W latach 2012-2015 zrealizowano budowę czterech etapów gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Szczecin-Gdańsk o łącznej długości ok. 265 km i średnicy 700 mm.

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze województw: zachodniopomorskiego (11 gmin)  i pomorskiego (9 gmin). W listopadzie 2014 roku sfinalizowano budowę I etapu relacji Płoty-Karlino a na początku 2015 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie dla odcinków II (Karlino-Koszalin) i III (Koszalin-Słupsk). Ukończony obecnie odcinek Słupsk-Wiczlino (114,5 km) wraz z węzłem gazowym w Reszkach stanowił IV etap gazociągu. 

Budowa gazociągu relacji Szczecin-Gdańsk stanowi jeden z istotnych elementów krajowego systemu przesyłowego gazu. Gazociąg umożliwi przesył zwiększonych ilości gazu oraz zapewni dostawy paliwa gazowego na obszary dotąd niezgazyfikowane. Gazociąg będzie również współpracować z innymi obiektami infrastruktury gazowniczej, np. z Kawernowym Podziemnym Magazynem Gazu [KPMG] Kosakowo, a także z wybudowanym w 2011 r. gazociągiem Włocławek-Gdynia.

Inwestycja Gaz-System S.A.  realizowana była w oparciu o Ustawę z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.  Wartość wydatków związanych z budową gazociągu wynosiła ok. 784  mln złotych, z czego ponad 186 mln złotych stanowi dofinansowanie unijne z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

„Ukończyliśmy i uzyskaliśmy komplet decyzji administracyjnych dla kolejnego już gazociągu wysokiego ciśnienia. Aktualny bilans, konsekwentnie realizowanego przez spółkę od 2009 r. programu inwestycyjnego to ok. 1200 km wybudowanych gazociągów oraz nowe przepustowości w krajowym systemie przesyłowym. Warto podkreślić, że wszystkie elementy programu inwestycyjnego są niezwykle ważną częścią europejskiej polityki spójności i bezpieczeństwa energetycznego” -–podkreśla Sławomir Śliwiński, Członek Zarządu Gaz-System S.A.

Program inwestycyjny 2015-2023

Kolejnym etapem rozwoju polskiego systemu przesyłowego będzie budowa nowych gazociągów w ramach wspieranego przez Unię Europejską gazowego Korytarza Północ-Południe, który pozwoli na pełną integrację infrastruktury przesyłowej w tej części Europy. W tym celu Gaz-System S.A. planuje w latach 2015-2023 wybudować w sumie około 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. W tej perspektywie planowane jest także wybudowanie nowych połączeń gazowych z krajami Unii Europejskiej (m.in. Polska – Czechy, Polska – Słowacja i Polska – Litwa).

Źródło: Gaz-System S. A.