Gaz-System rozpoczyna współpracę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

12 sierpnia 2020, 13:30 Alert
Gazociąg Pogórska Wola-Tworzeń. Fot. Gaz-System
Gazociąg Pogórska Wola-Tworzeń. Fot. Gaz-System

Gaz-System podpisał porozumienie o współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Wspólna praca ma polegać na informowaniu rolników i mieszkańców wsi o przedsięwzięciach inwestycyjno-eksploatacyjnych oraz działaniach związanych z dopłatami.

Wiedza i edukacja

Porozumienie o współpracy zostało podpisane 12 sierpnia 2020 roku przez prezesa ARiMR Tomasza Nowakowskiego oraz Artura Zawartko i Marcina Kapkowskiego – wiceprezesów Gaz-Systemu.

– Gaz-System, który przesyła i dostarcza ekologiczne paliwo, którym jest gaz ziemny, dużą część swoich działań inwestycyjnych i eksploatacyjnych prowadzi na terenach wiejskich. Współpraca z Agencją pozwoli nam rozwijać dialog z mieszkańcami wsi – powiedział Artur Zawartko, wiceprezes spółki.

– Głównym zadaniem ARiMR jest wspieranie rozwoju polskiej wsi i rolnictwa. Rozwój to nie tylko pieniądze, inwestycje, które za naszym pośrednictwem trafiają na obszary wiejskie. To także wiedza i edukacja. Staramy się więc i w tym obszarze być aktywni, szczególnie jeśli chodzi o promowanie wśród rolników ekologicznych postaw i przedsięwzięć. Stąd m.in. wynika nasza współpraca z Gaz-Systemem – wyjaśnił Tomasz Nowakowski, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zadaniem operatora gazociągów jest bezpieczny transport paliwa gazowego po kraju. Natomiast do zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa należy m.in. wspieranie rozwoju i edukacji rolników w zakresie ekologii oraz realizacja innych zadań wynikających z polityki państwa w zakresie rozwoju wsi i rolnictwa. Połączenie sił obu organizacji usprawni proces konsultacji społecznych, które są prowadzone w gminach zlokalizowanych na obszarach wiejskich.

Gaz-System/Jędrzej Stachura

Gaz-System uzyskał decyzję lokalizacyjną na rzecz gazociągu Rembelszczyzna–Mory