Gaz-System rozpoczyna budowę kolejnej ważnej magistrali gazowej

13 grudnia 2021, 16:15 Alert
Gaz-System. Fot. gazsystemlaboratoria.pl.
Gaz-System. Fot. gazsystemlaboratoria.pl.

Gaz System podpisał drugą z trzech umów na budowę gazociągu Gustorzyn – Wronów obejmującą odcinek relacji Gustorzyn – Leśniewice o długości 54 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Gazociąg Gustorzyn – Wronów o łącznej długości ok. 308 km został podzielony na 3 odcinki budowlane:

Gustorzyn – Leśniewice – o długości 54 km
Leśniewice – Rawa Mazowiecka – o długości 100 km
Rawa Mazowiecka – Wronów – o długości 154 km

Wykonawcą robót budowlanych na odcinku Gustorzyn – Leśniewice zostało konsorcjum, którego liderem jest firma NDI Energy Sp. z o.o. Nadzór inwestorski nad tym zadaniem będzie pełnić firma MGGP S.A. W listopadzie bieżącego roku wybrany został wykonawca prac dla odcinka Rawa Mazowiecka – Wronów i tam trwają już pierwsze prace w terenie. Natomiast środkowy odcinek tej inwestycji relacji Leśniewice – Rawa Mazowiecka jest obecnie na końcowym etapie procesu przetargowego na wybór wykonawcy budowy. Nowy gazociąg w centralnej Polsce zwiększy elastyczność sterowania przesyłem gazu, a także zapewni bezpieczeństwo i ciągłość dostaw tego surowca do odbiorców w województwach kujawsko-pomorskim, łódzkim, mazowieckim oraz lubelskim.

Gaz-System jest operatorem sieci przesyłowej gazu w Polsce. Spółka odpowiada m.in za strategiczne inwestycje jak budowa gazociągu Baltic Pipe czy budowę terminala LNG w Świnoujściu i FSRU w Zatoce Gdańskiej.

Gaz-System/Mariusz Marszałkowski