Straż pożarna pomoże chronić infrastrukturę gazową

29 sierpnia 2023, 12:50 Bezpieczeństwo

Sprawna funkcjonowanie i ochrona infrastruktury gazowej ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Potencjalne awarie mogą doprowadzić do zakłócenia dostaw i niewyobrażalnego zagrożenia, jednak polscy strażacy mają zapobiec takim sytuacjom.

Budowa gazociągu Zdzieszowice – Brzeg.Fot. Gaz-System
Budowa gazociągu Zdzieszowice – Brzeg.Fot. Gaz-System

Podpisane 29 sierpnia przez spółkę porozumienie z Państwową Strażą Pożarną zwiększa i formalizuje dotychczasową kooperację, zwłaszcza w obszarach szkoleniowym, komunikacyjnym oraz usuwania skutków awarii. Intensyfikacja współpracy pozwoli jeszcze skuteczniej zabezpieczyć strategiczne obiekty, jak np. Terminal LNG w Świnoujściu, tłocznie i węzły gazu.

– Polscy strażacy to profesjonaliści znani na całym świecie. Ich zaangażowanie, reaktywność i gotowość do służby czyni ich formacją wyjątkową. Wszelkie działania wzmacniające bezpieczeństwo infrastruktury gazowej w kraju są dla Rządu RP priorytetem. To bardzo dobra wiadomość, że ważna dla naszego bezpieczeństwa energetycznego sieć przesyłowa będzie miała wsparcie straży pożarnej jeszcze lepsze niż dotychczas – powiedziała Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

Ze strony Gaz-System dokument podpisali Prezes Zarządu Marcin Chludziński oraz Wiceprezes Zarządu Błażej Spychalski, a w imieniu straży pożarnej Komendant Główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak.

– Współpracujemy z Państwową Strażą Pożarną na wielu polach: eksploatacji, BHP czy komunikacji. Motywem przewodnim tej współpracy jest bezpieczeństwo. Ochrona przeciwpożarowa to w naszej spółce priorytet. Powołaliśmy nowe biuro, które jest za to zadanie odpowiedzialne. Porozumienie umożliwi nam w większym stopniu korzystać z doświadczenia i wiedzy strażaków. W ten sposób zabezpieczenie przed pożarami najważniejszych obiektów energetycznych w kraju będzie na jeszcze wyższym poziomie niż dotychczas. Im lepiej się znamy i więcej o sobie wiemy, tym łatwiej nam razem działać w sytuacjach kryzysowych. Porozumienie otwiera nowy rozdział we współpracy między nami   – podkreślił Marcin Chludziński, Prezes Zarządu Gaz-System.

– Rola, jaką spółka Gaz-System pełni w zapewnianiu dostaw gazu, ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania naszej gospodarki oraz codziennego życia obywateli. Dlatego też, porozumienie o współpracy w zakresie bezpieczeństwa nabiera szczególnego znaczenia. Wspólne działania polegające na szybkiej reakcji na sytuacje awaryjne oraz ciągłą poprawę jakości działania są filarami naszego partnerstwa. Jestem przekonany, że współpraca Państwowej Straży Pożarnej ze spółką Gaz-System spowoduje wzrost poziomu bezpieczeństwa mieszkańców naszego kraju – dodał gen. brygadier Andrzej Bartkowiak, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

Według porozumienia współpraca stron odbywać się będzie poprzez:

  • wymianę informacji dotyczących struktury i lokalizacji infrastruktury Gaz-System, w tym przebiegu sieci gazowych wysokiego ciśnienia;
  • inicjowanie i uczestnictwo stron we wspólnych szkoleniach i z zakresu doskonalenia zawodowego;
  • współdziałanie rzeczników prasowych stron w sytuacjach kryzysowych, mających miejsce w obszarze stref kontrolowanych gazociągów oraz w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów sieci przesyłowej wysokiego ciśnienia, których operatorem jest Gaz-System.

Straż pożarna to jeden z najważniejszych podmiotów współpracujących z Gaz-System w obszarze bezpieczeństwa i kluczowa służba podczas awarii infrastruktury gazowej. Porozumienie formalizuje dotychczasową współpracę spółki z Polską Strażą Pożarną (PSP), realizowaną zwłaszcza w formie szkoleń i warsztatów.

W czerwcu 2023 roku rzecznicy prasowi Gaz-System oraz Komendanta Głównego PSP zorganizowali warsztat dla rzeczników prasowych komend wojewódzkich oraz powiatowych – wzięło w nim udział blisko 300 osób.

Ochrona infrastruktury krytycznej w kolejnych latach będzie odgrywać coraz większą rolę, w zwłaszcza w przypadku nasilających się incydentów ze strony Rosji. Należy wspomnieć, że pod koniec lipca spółka podpisała porozumienie o współpracy z Wojskami Obrony Terytorialnej (WOT), które zakłada wspólne szkolenia, budowanie odporności państwa oraz przygotowanie żołnierzy WOT i pracowników spółki w sytuacjach kryzysowych.

Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiada za przesyłanie gazu ziemnego, zarządza niemal 12 tys. km gazociągów w Polsce i podmorskim gazociągiem Baltic Pipe oraz jest właścicielem Terminalu LNG w Świnoujściu.

Gaz-System / Jacek Perzyński

Gaz-System i WOT zapewnią ochronę infrastruktury energetycznej (RELACJA)