Gaz-System formalnie unieważnił przetarg na budowę tłoczni Odolanów

23 listopada 2020, 11:45 Alert

Operator przesyłowy gazu Gaz-System poinformował w piątek o wykonaniu wyroku sądu arbitrażowego i unieważnieniu przetargu na budowę tłoczni gazu Odolanów, elementu gazowego Korytarza Północ-Południe.

Fot.: Gaz-System, gazociąg Strachocina – Granica RP, który jest częścią nowego transgranicznego gazociągu.
Fot.: Gaz-System, gazociąg Strachocina – Granica RP, który jest częścią nowego transgranicznego gazociągu.

W ubiegłym tygodniu Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie stwierdził nieważność czynności wyboru najkorzystniejszej oferty konsorcjum Atrem, JT, PIP Makrum oraz PROJPRZEM. w postępowaniu na wybór wykonawcy robót budowlanych dla tłoczni gazu Odolanów. Sąd rozpatrywał odwołanie firmy Control Process S.A., która przegrała przetarg.

Firma ta zarzuciła zwycięzcom rażąco niską cenę oferty, brak doświadczenia przy podobnych inwestycjach, brak wiarygodności niezbędnej do wykluczenia zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa. Zarzucono niespełnienie przez konsorcjum wymagań formalnych Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia odnośnie potwierdzenia doświadczenia. Arbitraż jednak przyjął ten ostatni argument, a trzech pierwszych nie uwzględnił.

Po wyroku Gaz-System ogłosił, że w związku z tym, iż inne oferty w przetargu znacznie przekraczają budżet inwestora, postępowanie unieważni, doprecyzuje też SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) tam, gdzie zostały zakwestionowane, bez zmiany ich istoty.

Gaz-System, informując w piątek o formalnym wykonaniu wyroku i unieważnieniu postępowania, podał również, że oferta Control Process przekraczała zaplanowany budżet o ponad 70 mln zł. – Wszystkie pozostałe oferty w tym postępowaniu znacznie przekraczają założony w nim budżet (kolejna oferta spółki Control Process jest ponad 70 mln zł powyżej budżetu inwestora). W związku z tym Gaz-System podjął decyzję o unieważnieniu tego postępowania zakupowego – czytamy w komunikacie.

Operator ma przeprowadzić nowe postępowanie wyboru wykonawcy tłoczni Odolanów. Zostanie ono przeprowadzone w trybie, który nie wpłynie na zakładany pierwotnie harmonogram realizacji tej inwestycji – podał jednocześnie Gaz-System. Pierwotny harmonogram zakłada uruchomienie tłoczni w trzecim kwartale 2022 roku.

Gaz-System/Polska Agencja Prasowa/Bartłomiej Sawicki

Control Process odpowiada Gaz-System w sporze o przetarg ważny dla Baltic Pipe