Gaz-System podpisał komplet umów na wykonanie północnej części Gazociągu Polska-Litwa

15 maja 2020, 17:30 Alert
Gazociąg Polska – Litwa GIPL. Fot. Gaz-System
Gazociąg Polska - Litwa GIPL. Fot. Gaz-System

Gaz-System podpisał 12 maja umowę z firmą IDS-BUD na wykonanie kolejnego elementu Gazociągu Polska-Litwa (GIPL). Oznacza, że spółka zakontraktowała wszystkich wykonawców dla północnej części tego połączenia.

Gaz-System przekazał, że zamówione zostały także rury i niezbędna armatura, które pozwolą na rozpoczęcie zasadniczych prac budowlanych na tej inwestycji.Gazociąg Polska – Litwa z racji swojej długości tj. ok. 343 km został podzielony na dwie części: północną składającą się z trzech odcinków oraz południową składającą się z dwóch.

Budowa 185 km północnej części tej inwestycji będzie realizowana przez 3 firmy:

  • IDS-BUD na trasie Rudka Skroda – Konopki – ok. 61 km;
  • konsorcjum NDI na trasie Konopki – Kuków – ok. 77 km;
  • konsorcjum JT S.A. na trasie Kuków – Granica PL-LT – ok. 47 km.

– Dzisiaj mamy zakontraktowanych wszystkich wykonawców części północnej interkonektora Polska-Litwa, co oznacza, że możemy przechodzić do fazy budowlanej tej inwestycji. Połączenie gazowe Polski z Litwą zwiększy bezpieczeństwo energetyczne regionu, a także umożliwi gazyfikację północno-wschodnich regionów Polski. – powiedział Artur Zawartko, wiceprezes Zarządu Gaz-System.

Obecnie w północnej części GIPL trwa proces przekazywania nieruchomości w pasie inwestycji na potrzeby prac budowlanych. W najbliższych tygodniach planujemy wybrać wykonawców dla dwóch odcinków południowej części interkonektora.

Komisja Europejska przyznała inwestycji status „Projektu wspólnego zainteresowania” („Project of Common Interest”). Budowa gazociągu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach europejskiego instrumentu finansowego „Łącząc Europę” (CEF – Connecting Europe Facility) w zakresie prac projektowych i budowy gazociągu.

Gaz-System/Bartłomiej Sawicki