Gaz-System uruchamia Fundusz Wspierania Inicjatyw Lokalnych

21 grudnia 2017, 15:15 Alert

Fundusz Wspierania Inicjatyw Lokalnych jest narzędziem, dzięki któremu mieszkańcy poszczególnych regionów będą mogli zdobyć środki finansowe na realizację swoich pomysłów, projektów i inicjatyw.

Terminal LNG im. Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu. Fot. Gaz-System

Głównym celem Funduszu jest wsparcie dla społeczności lokalnych w miejscach, gdzie realizowane są kluczowe inwestycje Gaz-System.

Fundusz skierowany jest do społeczności lokalnych Świnoujścia, Kędzierzyna-Koźla i gminy Sanok, skąd przyjmowane będą wnioski o granty. W tych lokalizacjach skupionych jest wiele kluczowych inwestycji Gaz-System ważnych dla bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Wnioski o przyznanie grantu z Funduszu mogą składać osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których przedmiot działalności wpisuje się w co najmniej jedną z powyższych dziedzin, a miejscem prowadzenia działalności jest Świnoujście, Kędzierzyn-Koźle lub gmina Sanok.

Wnioski będą przyjmowane od 2.01. do 28.02.2018 r.
Powinny być złożone w formie pisemnej, w kopercie opatrzonej dopiskiem: „Fundusz Wspierania Inicjatyw Lokalnych”.

Gaz-System