Gaz-System wspiera kolejne inicjatywy lokalne i ekologiczne

31 października 2019, 17:00 Alert
Gaz-System

27 inicjatyw mieszkańców Kędzierzyna-Koźla oraz gmin Komańcza, Deszczno i Lwówek otrzyma w tym roku wsparcie finansowe od GAZ-SYSTEM. Spółka w ramach Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych dofinansuje projekty z obszaru kultury i sztuki, sportu, edukacji i nauki oraz bezpieczeństwa.

Łącznie nagrodzonych zostało 25 beneficjentów, w tym m.in. przedszkole, ochotnicze straże pożarne, szkoły podstawowe oraz klub sportowy. Zgodnie z regulaminem Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych nagrodzonych mogło zostać maksymalnie 7 projektów w poszczególnych lokalizacjach, tj. w Kędzierzynie-Koźlu oraz gminach Komańcza, Deszczno i Lwówek. Maksymalna kwota dofinansowania jednego wniosku to 10 tys. zł.

Wnioski w ramach Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych można było składać do 15 lipca 2019 r. Następnie podlegały one ocenie komisji kwalifikacyjnej, w której skład oprócz pracowników GAZ-SYSTEM weszli również przedstawiciele społeczności lokalnych. Ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania podjął Zarząd GAZ-SYSTEM.

Najciekawsze pomysły dotyczą zaangażowania lokalnych społeczności w warsztaty rozwijające ich pasje. Gospodynie z gminy Komańcza chcą uczyć mieszkańców wyrobu i wypieku domowego ciasta, a Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Deszczno zaangażuje seniorów w zajęcia plastyczne.

Wspierania Inicjatyw Lokalnych jest skierowany do społeczności lokalnych na obszarach, w których spółka prowadzi kluczowe dla bezpieczeństwa energetycznego kraju inwestycje. W rejonie Kędzierzyna-Koźla są to gazociągi Tworóg – Kędzierzyn-Koźle, Zdzieszowice – Kędzierzyn-Koźle, Polska – Czechy oraz tłocznia gazu Kędzierzyn. W gminie Komańcza GAZ-SYSTEM buduje gazociąg Polska – Słowacja. Natomiast w gminach Deszczno i Lwówek realizowany jest gazociąg Goleniów-Lwówek w ramach projektu Baltic Pipe.

Gaz-System wspiera projekty ekologiczne

Jednocześnie spółka poinformowała o uruchomieniu X edycja konkursu grantowego Fundusz Naturalnej Energii na projekty ekologiczne. Mogą brać w niej udział samorządy, placówki edukacyjne oraz organizacje pozarządowe z terenu pięciu województw: mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego i zachodniopomorskiego. Łączna pula dofinansowania wynosi 250 tys. zł.

Konkurs, który zainicjował GAZ-SYSTEM, organizowany jest już po raz dziesiąty. Dotychczas dofinansowanie otrzymało łącznie ponad 160 projektów, realizowanych na terenie całej Polski. Dzięki nim zrealizowano wiele inwestycji służących edukacji przyrodniczej takich jak np. ścieżki edukacyjne, a także przeprowadzono szereg kampanii informacyjno – edukacyjnych kształtujących postawy poszanowania dla środowiska naturalnego.

– Przez 9 lat istnienia konkursu udało nam się zrealizować wiele proekologicznych inwestycji. Cieszymy się, że po raz 10 damy impuls do stworzenia rozwiązań angażujących lokalną społeczność w działania na rzecz ochrony środowiska. Budowanie świadomości i kształtowanie postaw ekologicznych szczególnie młodego pokolenia jest warunkiem przetrwania naszej planety. GAZ-SYSTEM dokłada swoją cegiełkę do tego procesu – powiedziała Iwona Dominiak, rzecznik prasowy.

Kolejna edycja konkursu Fundusz Naturalnej Energii, pozwoli spółce GAZ-SYSTEM na wsparcie nowych inicjatyw, które ukierunkowane będą na aktywizację lokalnych społeczności do działań na rzecz ochrony środowiska. – X jubileuszowa edycja uzyskała Patronat Honorowy Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Białymstoku, Rzeszowie, Szczecinie i Katowicach. To dla nas duże wyróżnienie – dodała Dominiak.

Na samorządy, placówki edukacyjne oraz organizacje pozarządowe z każdego z pięciu województw, czeka blisko ćwierć miliona złotych dofinansowania na realizację najlepszych projektów o tematyce ekologicznej. Organizacje zainteresowane wzięciem udziału w konkursie proszone są o wypełnienie wniosku o przyznanie dofinansowania dostępnego na stronie www.gazsystemdlanatury.pl oraz o przesłanie na adres Fundacji „Za górami, za lasami”: UP 27 skrytka nr 109, 01-380 Warszawa, która jest partnerem społecznym konkursu.

Wnioski można składać do 17 grudnia 2019 roku. Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z fundacją na adres mailowy: fundacjazagoramizalasami@gmail.com

Gaz-System