Gaz-System wybrał dostawcę armatury dla Korytarza Północ-Południe

23 grudnia 2015, 10:00 Energetyka
gaz

W grudniu br. Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. zakończył publiczne postępowanie przetargowe na dostawy armatury potrzebnej do realizacji zadań inwestycyjnych spółki, w szczególności w ramach Korytarza Gazowego Północ – Południe.

Umowy ramowe z wykonawcami zostały zawarte 16 grudnia 2015 roku i będą obowiązywać przez okres czterech lat od daty podpisania. Konkretne zamówienia będą realizowane na podstawie odrębnych umów częściowych zawieranych każdorazowo po zaakceptowaniu najkorzystniejszej oferty. W ten sposób zostaną zagwarantowane dostawy armatury niezbędnej do budowy strategicznych gazociągów realizowanych przez spółkę.

Łączna wartość, jaką Gaz-System S.A. zamierza przeznaczyć na realizację tych umów nie przekroczy kwoty ok. 87 mln zł netto.

W wyniku zakończonego postępowania przetargowego zostało wybranych 6 wykonawców, z którymi podpisano umowy:
1. Konsorcjum w składzie: Górnośląski Zakład Obsługi Gazownictwa Sp. z o.o.
z siedzibą w Zabrzu (Polska) oraz Totalgaz Insdustrie SRL z siedzibą w Iasi (Rumunia);
2. Konsorcjum w składzie: P.R.U.H. ARMA-POL s.c. Stanisław Kulka, Robert Płotnicki z siedzibą w Brzeszcze (Polska) oraz Armatury Group a.s. z siedzibą w Dolni Benesov (Czechy);
3. Konsorcjum w składzie: D.E.F.T. Polska Marian Buroń z siedzibą w Bytomiu (Polska) oraz MSA a.s. z siedzibą w Dolni Benesov (Czechy);
4. BROEN OIL & GAS z siedzibą w Suchym Lesie (Polska);
5. CP Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (Polska);
6. GAZOMET Sp. z o.o.  z siedzibą w Rawiczu (Polska).

Gaz-System S.A. w latach 2015 – 2023 planuje wybudować w sumie ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski.

Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach wspieranego przez Unię Europejską Korytarza Gazowego Północ-Południe a także budowa połączeń międzysystemowych z Litwą, Czechami i Słowacją, będą stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Ze względu na zakres prac inwestycyjnych spółka zdecydowała się zastosować sprawdzony już sposób realizacji projektów inwestycyjnych, polegający m.in. na zakupie materiałów do budowy gazociągów (rur i armatury) bezpośrednio od producentów. Pod koniec kwietnia br. Gaz-System S.A. zakończył publiczne postępowanie przetargowe na dostawę rur o średnicy 700 i 1000 mm do realizacji strategicznych gazociągów przesyłowych i podpisał umowy ramowe z 10 wykonawcami, którzy realizują konkretne zamówienia na podstawie odrębnych umów częściowych zawieranych każdorazowo po zaakceptowaniu najkorzystniejszej oferty.

– Dostawy inwestorskie są istotnym elementem projektów infrastrukturalnych realizowanych przez Gaz-System S.A. Intencją spółki jest lepsze zarządzanie projektami, uzyskanie dodatkowych oszczędności wynikających z dużej skali zakupów oraz znaczne ograniczenie ryzyka. Z doświadczeń przy realizacji programu inwestycyjnego w latach 2009-2015 wiemy, że zakup niezbędnych materiałów do budowy gazociągów bezpośrednio pozwolą na przyspieszenie prac inwestycyjnych, zachowanie ciągłości dostaw oraz istotne obniżenie kosztów inwestycji – podkreśla Jakub Stypuła, Dyrektor Pionu Inwestycji Gaz-System S.A.

Źródło: Gaz-System S.A.