Gaz-System ma komplet wykonawców Gazociągu Polska–Litwa

3 sierpnia 2020, 11:45 Alert
Gazociąg Polska Litwa fot ME Litwy
Budowa Gazociągu Polska-Litwa po stronie litewskiej. Fot. Ministerstwo energetyki Litwy

W lipcu Gaz-System podpisał dwie ostatnie umowy na wykonanie robót budowlanych południowego odcinka interkonektora Polska–Litwa (GIPL). Zakontraktowane zostały także dostawy rur i armatury. GIPL na całym odcinku wchodzi w fazę budowlaną.

Pierwsze zadanie

Gaz-System podaje, że konsorcjum ROMGOS+TOLOS zostało wybrane wykonawcą robót budowlanych pierwszego zadania na odcinku GIPL Południe. Wybuduje ono gazociąg na trasie od Tłoczni Gazu Hołowczyce I wraz z układem włączeniowym do granicy woj. mazowieckiego w miejscowości Gnaty Soczewka o długości ok. 72,5 km. Wartość kontraktu wynosi ponad 171 mln zł.

Z kolei wykonawcą robót budowlanych na trasie zadania drugiego (ok. 84,7 km) od granicy woj. mazowieckiego w miejscowości Gnaty Soczewka do Rudka Skroda (woj. podlaskie) została firma PORR S.A. Podpisana 29 lipca umowa opiewa na kwotę ok. 244 mln zł.

– Podpisanie ostatnich umów na prace budowlane w ramach GIPL oznacza, że mamy komplet wykonawców dla tego projektu. Inwestycja na całej trasie gazociągu jest na etapie realizacyjnym. Projekt interkonektora Polska – Litwa to impuls dla rozwoju gospodarczego północno-wschodniej Polski i bezpieczeństwo energetyczne państw regionu bałtyckiego – powiedział Artur Zawartko, wiceprezes zarządu Gaz-System.

– Wykonawcami południowego odcinka GIPL zostały firmy specjalizujące się w budowie infrastruktury gazowej, współpracujące już z naszą spółką przy innych projektach – dodał Zawartko.

– Budowa gazociągu Polska-Litwa to kolejny projekt, w ramach którego mamy okazję współpracować z Gaz-System. Podpisany właśnie kontrakt, tak jak powierzone nam w I półroczu br. zadania dotyczące rozbudowy Terminalu LNG w Świnoujściu, ma ogromne znaczenie dla budowy bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. Jesteśmy tego w pełni świadomi, dlatego z tym większym zaangażowaniem podchodzimy do ich realizacji – powiedział Piotr Kledzik, prezes Zarządu PORR S.A.

Pozostałe ważne umowy GIPL Południe

16 lipca został wybrany również wykonawca nadzoru inwestorskiego (WNI) całości odcinka południowego interkonektora gazowego Polska-Litwa (ok. 157,2 km). Została nim firma ECMG GmbH, z którą zostały podpisane dwie umowy, łącznie na kwotę ponad 10 mln zł.

Dotychczas zostały zakontraktowane także wszystkie dostawy inwestorskie dla południowego odcinka GIPL. Obejmują one zaopatrzenie w rury przewodowe oraz osłonowe, zawory kulowe, zasuwy klinowe i łuki gięte indukcyjnie.

Obecne prace

Na odcinku południowym Gazociągu Polska–Litwa wraz z początkiem sierpnia rusza cykl spotkań informacyjnych z właścicielami nieruchomości, przez które zostanie poprowadzona inwestycja.

Z kolei na północnym odcinku polsko-litewskiego interkonektora trwa lub został zakończony pierwszy etap prac polegający m.in. na usunięciu roślinności, zdjęciu wierzchniej warstwy humusu oraz rozłożeniu rur wzdłuż wytyczonej trasy. Kolejnym etapem są prace ziemne i montaż gazociągu.

Gaz-System/Jędrzej Stachura

Rusza badanie zapotrzebowania na przepustowość pływającego gazoportu