Rusza badanie zapotrzebowania na przepustowość pływającego gazoportu

21 lipca 2020, 11:00 Alert
FSRU Kłajpeda, Klaipedos Nafta
FSRU Kłajpeda, Klaipedos Nafta

Gaz-System rozpoczyna niewiążące badanie rynku nowych zdolności przesyłowych oraz mocy regazyfikacyjnej Terminala LNG typu FSRU. Inwestycja ma zostać zrealizowana w 2026/2027 roku.

Badanie na potrzeby FSRU

20 lipca 2020 roku spółka rozpoczęła niewiążące badanie rynku w zakresie zapotrzebowania na nowe zdolności w krajowym systemie przesyłowym, w wyniku udostępnienia mocy regazyfikacyjnych Terminala LNG typu FSRU. Statek regazyfikacyjno-magazynowy LNG (FSRU) będzie umiejscowiony w rejonie Gdańska. Realizacja FSRU obejmuje także jego integrację z systemem przesyłowym, dzięki czemu powstanie nowy fizyczny punkt wejścia do krajowego systemu przesyłowego.

Nowy Terminal LNG ma umożliwić regazyfikację na poziomie co najmniej 4,5 mld m sześc. rocznie, jednak decyzja o ostatecznej możliwości regazyfikacji Terminalu LNG, a tym samym oferowanej przepustowości, zależeć będzie w dużej mierze od zainteresowania rynku, potwierdzonego w fazie wiążącej badania zapotrzebowania.

Uczestnicy rynku, którzy są zainteresowani uczestnictwem w badaniu powinni przedłożyć dokumenty rejestracyjne najpóźniej do dnia 21 września 2020 roku na adres mailowy badanierynku@gaz-system.pl.

Terminal LNG w rejonie Gdańska został wpisany w 2020 roku na czwartą listę inwestycji, które uzyskały status projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (ang. Projects of Common Interest – PCI) w sektorze energetycznym. Projekty PCI to najważniejsze projekty infrastrukturalne, mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa na europejskim rynku energii. Ich realizacja ma wspierać politykę energetyczną i wyzwania klimatyczne w UE.

Gaz-System

Gaz-System uzyskał decyzję lokalizacyjną na rzecz gazociągu Rembelszczyzna–Mory