Gaz-System zaprasza na konsultacje w sprawie jakości gazu

17 czerwca 2016, 15:00 Alert

(Gaz-System)

Instalacja gazowa

European Network of Transmission System Operators for Gas (ENTSOG) zaprasza wszystkich przedstawicieli rynku gazu do udziału w publicznych konsultacjach na temat wprowadzenia normy jakości gazu – EN 16726:2015 „ Infrastruktura gazowa – Jakość gazu grupy H” do Rozporządzenia Komisji (KE) 2015/73 z dnia 30 kwietnia 2015 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący zasad interoperacyjności i wymiany danych.

Od dnia 1 maja 2016 r. stosuje się Rozporządzenie Komisji (KE) 2015/73 z dnia 30 kwietnia 2015 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący zasad interoperacyjności i wymiany danych (dalej: „INT NC”).  ENTSOG przyjął zaproszenie Komisji Europejskiej do przeprowadzenia procesu zmiany INT NC polegającej na zaimplementowaniu normy  EN 16726:2015.

Norma EN 16726:2015 „ Infrastruktura gazowa – Jakość gazu grupy H” (dalej: „norma jakości gazu”) , została zatwierdzona przez komitet standaryzacyjny CEN pod koniec 2015 roku i ogłoszona do krajowych komitetów normalizacyjnych.

Komisja Europejska przewiduje, że norma EN 16726:2015 ma być prawnie wiążąca i obowiązująca w Unii Europejskiej poprzez wprowadzenie jej do INT NC. W związku z tym ENTSOG ma za zadanie przygotować szczegółową analizę wpływu zaimplementowania normy EN 16726:2015 do INT NC, biorąc pod uwagę cały łańcuch wartości rynku gazu we wszystkich państwach członkowskich, która ma skutkować propozycją scenariusza wdrożenia normy jakości gazu do INT NC (do 30 czerwca 2017 roku).

Należy zwrócić uwagę, że INT NC i EN 16726  mają inny zakres stosowania oraz inny zakres rzeczowy.

Konsultacje rozpoczęły się 4 maja 2016 r. i trwają do 15 lipca 2016 r.

We wrześniu 2016 r. planowany jest warsztat, podczas którego zaprezentowane zostaną wstępne wyniki analizy wpływu, na podstawie odpowiedzi zgromadzonych przez ENTSOG w ramach konsultacji.