Gaz-System bada zapotrzebowanie rynku na gaz

1 lipca 2019, 13:15 Alert

Niewiążące badanie zapotrzebowania rynku przeprowadzane jest w ramach procesu uzyskiwania zdolności przyrostowej (tzw. procedura incremental) jako faza niewiążąca tego procesu, na podstawie wymagań Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/459 z dnia 16 marca 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji zdolności w systemach przesyłowych gazu i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 984/2013 (CAM NC).

fot. Gaz-System

W celu zharmonizowania procesu udostępniania dodatkowych i nowych zdolności systemów przesyłowych w Unii Europejskiej, CAM NC wprowadził zasady, które w ramach standardowej i przeprowadzanej co dwa lata procedury umożliwiają uczestnikom rynku wskazanie niewiążącego zapotrzebowania na przepustowości przyrostowe.

Pierwszą ocenę zapotrzebowania rynku, która stanowi rozpoczęcie procesu uzyskiwania zdolności przyrostowej przeprowadzono w 2017 roku. W tym roku kalendarzowym, Gaz-System S.A. przeprowadzi drugie niewiążące badanie zapotrzebowania rynku na zdolność przyrostową pomiędzy polskim i sąsiadującymi systemami przesyłowymi. Procedura incremental rozpocznie się w dniu 1 lipca 2019 r. i potrwa 8 tygodni tj. do 26 sierpnia 2019 r. Procedura zostanie po raz pierwszy przeprowadzona za pośrednictwem nowej funkcjonalności Platformy GSA. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Platformy GSA Gaz-System S.A. nie pobiera opłat za przedłożenia niewiążących wskazań zapotrzebowania.

Na podstawie zgłoszeń zapotrzebowania otrzymanych w ramach niniejszej procedury Gaz-System S.A. i operatorzy sąsiadujących systemów przesyłowych opracują wspólne sprawozdania z oceny zapotrzebowania rynku, z których każde obejmie wszystkie punkty połączeń międzysystemowych łączące dany system wejścia-wyjścia. W raportach oszacowane zostanie potencjalne zapotrzebowanie na zdolność przyrostową w ramach danego systemu wejścia-wyjścia i wskazane czy należy zainicjować projekt zdolności przyrostowej.

Sprawozdania z oceny zapotrzebowania rynku zostaną opublikowane nie później niż 16 tygodni od rozpoczęcia Procedury, czyli do 21 października 2019 roku, na stronach internetowych operatorów systemów przesyłowych.

Zainteresowani użytkownicy sieci są proszeni o złożenie zgłoszeń zapotrzebowania na zdolność przyrostową poprzez Platformę GSA do 26 sierpnia 2019 r. do godziny 16.00 (CEST).

Gaz-System