Budowa gazociągu do EC Żerań została zakończona

30 września 2019, 11:00 Alert

Gaz-System jest gotowy rozpocząć dostawy gazu do bloku parowo-gazowego budowanego w Elektrociepłowni Żerań. Spółka poinformowała, że dokonano już odbiorów technicznych magistrali, a na jutro zaplanowano pierwsze techniczne podanie paliwa.

Artur Zawartko (L), Tomasz Stępień (Ś) i Piotr Namiski (P) podczas konferencji prasowej Gaz-System / fot. Piotr Stępiński, BiznesAlert.pl

Nowy blok gazowy w EC Żerań

Nowy blok o mocy 500 MW ma spalać rocznie ok. 600 mln m sześc. gazu, czyli ok. 4 procent całkowitego zużycia paliwa w Polsce. Mimo, że zakończenie budowy zaplanowano na czwarty kwartał 2020 roku to już jutro ma nastąpić pierwsze podanie gazu w celu rozruchu trzech szczytowych kotłów gazowych o mocy 130 MW, służących do produkcji ciepła w okresie najwyższego zapotrzebowania.

Do budowy 10- km gazociągu łączącego tłocznię gazu Rembelszczyzna z Elektrociepłownią Żerań, Gaz-System przystąpił na początku października 2018 roku. Obecny w Rembelszczyźnie Piotr Naimski, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, podkreślał, że budowa gazociągu to ważna inwestycja z punktu zapewnienia stabilnego źródła dostaw energii oraz poprawy jakości powietrza w Warszawie, ponieważ zastąpi dotychczas wykorzystywane źródła węglowe.

– To ważna inwestycja. Ciepło dla Warszawy będzie produkowane i przesyłane w sposób bardziej efektywny i czystszy, niż do tej pory. To będzie jedna z najnowocześniejszych instalacji tego typu. Do tego, aby blok mógł zacząć działać, potrzebny był gazociąg. To się stało w terminie – powiedział.

– To jest tylko 10 km, ale bardzo trudny odcinek. Gazociąg przechodził przez różne trudne obszary. Budowa gazociągu pokazała, że Gaz-System wykorzystuje najnowocześniejsze technologie układania gazociągów – dodał.

Tomasz Stępień, prezes Gaz-System, poinformował, że 10 dni temu nastąpiło nagazowanie gazociągu. – Jesteśmy gotowi do podania gazu. Czekamy na ostatnie formalne uzgodnienia z PGNiG Termika – powiedział. Jednocześnie zaznaczył, że dzięki podłączeniu gazociągu, możliwe będzie uruchomienie trzech kotłów gazowych jeszcze przed sezonem grzewczym.

– Gazociąg na Żerań jest najdroższym gazociągiem zrealizowanym w przeliczeniu na 1 km, ale zbudowaliśmy go miesiąc przed terminem i kosztował mniej, niż zakładaliśmy. Wydaliśmy o ok. 30 mln złotych mniej. Po raz pierwszy Gaz-System zrealizował inwestycję w mocno zurbanizowanym i uprzemysłowionym terenie, co rodziło dodatkowe wyzwania. Gazociąg został zrealizowany w najwyższej klasie wymogów bezpieczeństwa. 30 procent trasy gazociągu zostało zrealizowanych metodą bezwykopową – dodał.

Gaz-System poinformował również, że konsekwentnie podtrzymuje swoją deklarację złożoną w listopadzie 2016 roku. Spółka zobowiązała się, że po wybudowaniu gazociągu, na terenach wzdłuż Kanału Żerańskiego dokona nasadzenia 1500 sztuk drzew o obwodzie minimum 8 centymetrów na wysokości 1 metra w pasie montażowym.

Piotr Stępiński

Gaz-System buduje na Żeraniu tak, by nie zaszkodzić przyrodzie