Gazociąg Polska-Litwa przeszedł udanie testy ciśnieniowe

9 października 2020, 18:30 Alert
Gazociąg Polska – Litwa. Fot. Amber Grid
Gazociąg Polska - Litwa. Fot. Amber Grid

Budowany Gazociąg Polska-Litwa (GIPL), który ma połączyć Polskę z krajami bałtyckimi, przeszedł testy hydrauliczne. Badaniom została poddana pierwsza nitka rurociągu. Testy zakończyły się pozytywnie i wybudowana infrastruktura spełnia wymogi jakościowe.

Zakończone prace

Infrastruktura wytrzymała maksymalny prognozowany w projekcje poziom ciśnienia. Ciśnienie robocze GIPL wyniesie 54 bary. Testom został poddany gotowy już 38-kilometrowy odcinek gazociągu. – Testy hydrauliczne potwierdziły, że wybudowany już odcinek GIPL jest prawidłowo zamontowany i sprawdza się w eksploatacji, w sytuacji, kiedy jesteśmy gotowi do wypełnienia go gazem. Będziemy nadal zwracać szczególną uwagę na jakość instalacji infrastruktury strategicznej – powiedział dyrektor techniczny Amber Grid Andrius Dagys. Po zakończeniu prób hydraulicznych, w rurociągu zostały zainstalowane inteligentne wewnętrzne urządzenie diagnostyczne w celu sprawdzenia geometrii i jakości prac montażowych gazociągu.

Od momentu rozpoczęcia budowy 45 procent wszystkich prac budowlanych projektu zostało ukończonych w ciągu dziewięciu miesięcy. Do końca 2020 roku planowane jest zakończenie 60 procent. Do tej pory po stronie litewskiej zostało ułożone 109 kilometrów gazociągu. Długość instalacji na Litwie wyniesie 165 km.

Wznowienie prac

Obecnie Amber Grid oraz wykonawcy gazociągu skupią się na realizacji stacji gazowej zaplanowanej na trasie gazociągu, a prowadzącej do istniejącego systemu gazociągów. Wznowienie prac planowane jest na listopad, kontynuacja układania rurociągu w pozostałej części okręgu Alytus i Lazdijai, przesuwając się w kierunku granicy litewsko-polskiej. Na granicy, po stronie litewskiej, została rozpoczęta budowa ważnego elementu GIPL – stacji bliansowania gazu i regulacji ciśnienia.

Na początku września została zakończona budowa gazociągu GIPL pod dwiema największymi rzekami Litwy – Wilii i Niemna oraz został rozpoczęty nowy etap – podłączenie odcinka gazociągu do działającego systemu przesyłowego.

Gazociąg Polska – Litwa

GIPL, który ma zostać uruchomiony pod koniec 2021 roku, połączy rynki gazu Litwy, krajów bałtyckich i Finlandii z Unią Europejską. Połączenie gazowe umożliwi wydobycie gazu z różnych źródeł, efektywniejszą eksploatację litewskiego systemu przesyłowego i terminalu LNG w Kłajpedzie oraz zapewnienie przepływu biometanu i wodoru w regionie. Połączenie GIPL będzie miało przepustowość do 27 TWh gazu rocznie w kierunku krajów bałtyckich oraz do 21 TWh w kierunku Polski rocznie.  Jego przepustowość w stronę Litwy, krajów bałtyckich, ma wynieść 2,4 mld m sześc. rocznie, a w stronę Polski 1,9 mld metrów sześc. rocznie.

Amber Grid/Bartłomiej Sawicki

Kolejny etap budowy Gazociągu Polska-Litwa