Kolejny etap budowy Gazociągu Polska-Litwa

18 września 2020, 16:00 Alert
GIPL fot.EBI
GIPL fot.EBI

Po zakończeniu odwiertów kierunkowych we wrześniu i ułożeniu zgodnie z harmonogramem gazociągów na połączeniu gazowym Polska-Litwa (GIPL) pod największymi rzekami kraju, Amber Grid przystąpiła do przygotowań do kolejnego znaczącego etapu tego projektu – połączenia zainstalowanej części rurociąg do systemu przesyłowego gazu.

Postępy inwestycji

Według prezesa Amber Grid Niemna Bikniusa, budowany odcinek Gazociągu Polska-Litwa zostanie podłączony do systemu przesyłowego gazu w rejonie szyrwinckim, obok tłoczni Jauniūnai.

– Celem zespołu jest podłączenie części nowego gazociągu do systemu – zadanie wymagające starannego przygotowania – do końca tego roku. Najtrudniejszym momentem jest chwilowe przekierowanie gazu wysokociśnieniowego o dużym przepływie przez rurociąg rezerwowy, zapewniający nieprzerwany przesył gazu w całym systemie. Po podłączeniu odcinka GIPL do istniejącego systemu przesyłowego gazu zrobimy duży krok w kierunku drugiej części realizacji projektu. Staramy się przyspieszyć prace, aby w przypadku zmiany sytuacji z COVID-19 na termin realizacji projektu nie miały wpływu okoliczności, na które nie mamy wpływu – mówi prezes Amber Grid Nemunas Biknius.

W ciągu ośmiu miesięcy realizacji projektu zostało zespawanych ponad 100 ze 165 kilometrów rurociągu GIPL, a dwa kilometry rurociągu zostały ułożone pod rzekami Wilia i Niemen.

Od czerwca do początku września przy budowie gazociągu pod Niemnem i Wilią pracowało ponad 60 fachowców z Niemiec i Litwy. W pracach została zastosowana metoda poziomych przewiertów kierunkowych (HDD) w celu zapewnienia ochrony środowisku. Największą przeszkodą ułożenia rurociągu pod Niemnem były znalezione głazy, które ze względu na luźną ziemię musiały być ułożone w specjalnym miejscu na brzegu Niemna. W tym tygodniu niemiecka firma inżynieryjna wysłała do Niemiec 23 ciężarówki ze specjalnym sprzętem HDD, który spędził całe lato nad brzegiem Wilii i Niemna.

W trakcie budowy międzynarodowego gazociągu litewsko-polskiego trzeba było przekraczać inne rzeki. Rurociąg został ułożony w czterech mniejszych litewskich rzekach – Strėva, Lapainia, Verknė i Musė – oraz w małych strumieniach metodą odkrywkową. Nad całością prac czuwał Litewski Fundusz na rzecz Przyrody, który prowadzi monitoring przyrodniczy w trakcie budowy gazociągu.

Zakończenie dwóch trzecich prac przy projekcie GIPL planowane jest do końca 2020 roku. W 2021 roku zostaną zainstalowane pozostałe odcinki gazociągu z dystryktu Alytus do Łoźdijai.

Gazociąg Polska-Litwa, który zacznie funkcjonować pod koniec 2021 roku, połączy rynki gazu Litwy, Bałtyku i Finlandii z Unią Europejską. Instalacja umożliwi pozyskiwanie gazu z różnych źródeł, a także pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie litewskiego systemu przesyłowego gazu oraz terminalu LNG w Kłajpedzie.

AmberGrid/Mariusz Marszałkowski

Litwini ukończyli pierwszą nitkę Gazociągu Polska-Litwa