Nie ma decyzji o Gazociągu Polska-Ukraina. Kijów jest gotowy do integracji z rynkiem unijnym

15 września 2020, 06:00 Alert

Ukraina jest gotowa do integracji z rynkiem gazu Unii Europejskiej, ale decyzja w sprawie Gazociągu Polska-Ukraina wciąż nie zapadła.

Gazociągi na Ukrainie. Fot. Naftogaz
Gazociągi na Ukrainie. Fot. Naftogaz

Ośrodek ICIS przeprowadził wywiad z Gregorem Weinzettelem, ekspertem do spraw gazu Wspólnoty Energetycznej. Zdaniem Wspólnoty Ukraina jest gotowa do integracji rynku gazu z Unią Europejską.

Weinzettel pochwalił tempo reformy sektora gazu na Ukrainie i podkreślił rolę instytucji unijnych w tym procesie. – Handel transgraniczny i projekty paneuropejskie z krajami sąsiadującymi z Ukrainą mogłyby zdywersyfikować dostawy gazu w całym regionie. To realne możliwości nawet przy agendzie zrównoważone, która sprawi, że gaz ziemny zostanie zastąpiony wodorem i biogazami w dużym stopniu – zapewnił rozmówca z Wspólnoty Energetycznej.

Rozmówca ICIS podkreślił jednak, że Ukraina stoi przed kolejnymi wyzwaniami, jak demonopolizacja rynku zdominowanego w sektorze upstream przez Naftogaz oraz rozwój handlu na giełdzie gazu.

Operatorzy systemu gazociągów przesyłowych w Polsce i na Ukrainie – Gaz-System i OGTSU – podpisały porozumienie międzyoperatorskie i uruchomili wirtualne połączenie międzysystemowe GCP Gaz-System/UA TSO. Polacy i Ukraińcy rozważają budowę Gazociągu Polska-Ukraina, ale nie zapadła wciąż ostateczna decyzja w tej sprawie. Ukraińcy przekonują, że mogą wykorzystać istniejące moce przesyłowe do zwiększenia dostaw z Polski, a Polacy deklarują gotowość do współpracy. Modernizują sieć przesyłową w Polsce tak, aby gaz mógł popłynąć większym strumieniem na Wschód w 2023 roku.

ICIS/Wojciech Jakóbik

Stępień: Dopiero się okaże, czy Gazociąg Polska-Ukraina będzie potrzebny