Gazprom dostanie 787 mln zł odszkodowania za eksmisję Gazpromu z Gazociągu Jamalskiego

13 października 2023, 17:30 Alert

Ministerstwo rozwoju i technologii nakazało przejęcie akcji Gazpromu w spółce, do której należy polski odcinek Gazociągu Jamalskiego, przez Orlen. Jednakże Rosjanie otrzymają odszkodowanie w wysokości 787 mln zł.

Instalacje Gazociągu Jamalskiego. Fot. Europol Gaz
Instalacje Gazociągu Jamalskiego. Fot. Europol Gaz

Ta spółka to EuRoPol Gaz z 48 procentami akcji Gazpromu, 48 procentami PGNiG i 4 procentami Gas-Trading. Te dwie ostatnie spółki należą do Grupy Orlen. MRiT zarządziło wprowadzenie zarządu powierniczego względem EuRoPol Gazu ze względu na bezpieczeństwo w dobie kryzysu energetycznego podsycanego przez Gazprom oraz inwazji Rosji na Ukrainie. Mogło to zrobić w oparciu o ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainie z 13 kwietnia 2022 roku. Zajęcie aktywów Gazpromu zostało zarządzone decyzją z 10 października. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta wyraził zgodę na takie przejęcie.

– Własność PAO Gazprom, co do następujących środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych: 100 proc. akcji przysługujących PAO Gazprom w spółce, tj. 384.000 akcji imiennych serii A w kapitale zakładowym spółki o wartości nominalnej 100 zł oraz o łącznej wartości nominalnej 38.400.000 zł podlega przejęciu na rzecz spółki, oraz określił wysokość odszkodowania z tego tytułu na kwotę 787 mln zł – informuje resort rozwoju.

Gazociąg Jamalski ma przepustowość 31 mld m sześc. rocznie. Historycznie służył do dostaw gazu z Rosji do Polski i Niemiec. Obecnie jest wykorzystywany przez operatora gazociągów przesyłowych Gaz-System do rozprowadzania gazu spoza Rosji po Polsce.

Wojciech Jakóbik

Jakóbik: To dopiero początek polonizacji Gazociągu Jamalskiego