Gazprom Nieft liczy na Azję i Pacyfik

1 czerwca 2015, 09:08 Alert

(Neftegaz/Wojciech Jakóbik)

Rurociągi naftowe w Rosji

Rada dyrektorów Gazrpom Nieftu wezwała do zwiększenia współpracy z firmami z regionu Azji i Pacyfiku. To odpowiedź na sankcje zachodnie wykluczające firmę z rynku europejskiego.
Rosyjska spółka chce szukać nowych złóż we współpracy z Azjatami.

Z południowokoreańskim KOGAS rozwija wydobycie na złożu Badra w Iraku szacowanym na 3 mld baryłek ropy naftowej. Podpisała także memorandum o współpracy z Petrovietnam w sprawie poszukiwań węglowodorów na Morzu Peczorskim i kupnie udziałów w rafinerii Dung Quat.

Dla poprawy oferty w Azji Gazprom Nieft dopuścił transakcje w juanach. Płatności za dostawy ropy naftowej przy użyciu rurociągu ESPO są realizowane w całości w tej walucie.

W przeciwieństwie do zachodnich, chińskie agencje ratingowe przydzielają łaskawą ocenę Gazprom Nieftowi – minus AA ze stabilną perspektywą.