Gazprom oddaje sprzedaż detaliczną gazu Niemcom

11 maja 2016, 07:15 Alert

(Oilcapital.ru/Piotr Stępiński/Wojciech Jakóbik)

Gazprom Marketing&Trading (GMT) sprzedał swój niemiecki oddział spółce Verbundnetz Gas AG (VNG), o czym Rosjanie poinformowali w swoim oświadczeniu.

– Gazprom Marketing&Trading ma przyjemność poinformować o sprzedaży 100 procent udziałów w swojej spółce zależnej Gazprom Marketing & Trading Retail Germania (GM TRG) Goldgas na rzecz VNG – czytamy w oświadczeniu.

GM TRG zmieni nazwę na Goldpower. VNG jest spółką zajmującą się dystrybucją gazu w Niemczech oraz sprzedażą surowca w Austrii, we Włoszech, w Czechach, Słowacji oraz Polsce. VNG realizuje także projekty dotyczące wydobycia gazu w Norwegii oraz jest właścicielem podziemnych magazynów surowca.

W ubiegłym roku Gazprom oraz niemiecki Wintershall zakończyły proces wymiany aktywów. W rezultacie Rosjanie do 100 procent zwiększyli swoje udziały w spółkach zajmujących się obrotem oraz magazynowaniem gazu tj. w Wingasie, WIEH oraz WIEE a także otrzymali 50 procent akcji spółki WINZ, która prowadzi eksploracje oraz eksploatację złóż na Morzu Północnym. Po zakończeniu transakcji z Wintershallem grupa spółki Wingas będzie połączona z dotychczasowymi strukturami Gazpromu w Europie. W ramach ujednolicenia struktury organizacyjno-zarządczej grupy w Europie planowane było stworzenie ,,wspólnego okna” do współpracy na rynkach handlowych, sprzedaży gazu oraz optymalizacji portfela.

Gazprom Marketing&Trading działa w Europie, Azji, Ameryce Północnej oraz Południowej w celu zapewnienia dla grupy Gazprom maksymalnie jak najszerszego dostępu do rynków. Główne sfery działania brytyjskiej spółki to m.in: marketing gazu oraz energii energetycznej dla klientów hurtowych oraz detalicznych przez spółkę Gazprom Energy; zwiększenie zdolności magazynowania oraz przesyłu gazu; bilansowanie portfela gazowego grupy Gazprom oraz zarządzeniem ryzykiem cenowym; marketing LNG oraz zarządzenie jego globalnym portfelem.

Sprzedaż spółki Gazpromu na rzecz VNG ma pomóc w zwiększaniu udziału na rynku gazu dla gospodarstw domowych w Niemczech i innych krajach regionu, w tym w Polsce. Rosjanie zbyli udziały w VNG w 2015 roku. Sprzedaż rosyjskiego gazu VNG będzie być może rosnąć, ale działalność w tym zakresie będzie już prowadzona bez udziału Gazpromu.