Gazprom promuje konkurencję dla dostaw kaspijskiego gazu do Europy

5 czerwca 2017, 10:45 Alert

2 czerwca w ramach trwającego w Petersburgu Międzynarodowego Forum Ekonomicznego prezes Gazpromu Aleksiej Miller, główny dyrektor wykonawczy Edison SpA i wiceprezes EDF Marc Benayoun oraz główny dyrektor wykonawczy DEPA SA Theodoros Kitsakos podpisali umowę o współpracy.

fot. Gazprom

Dokument zakłada współpracę przy organizacji południowej trasy dostaw rosyjskiego gazu przez terytorium Turcji do Grecji oraz dalej do Włoch. Spółki będą koordynowały pracę przy realizacji gazociągu Turkish Stream oraz projektu Posejdon w pełnej zgodności z wcześniej przyjętą podstawą prawną. Ponadto w dokumencie utrwala porozumienie w sprawie rozwoju współpracy w obszarze dostaw rosyjskiego gazu.

Z kolei podczas osobnego, roboczego spotkania z Marco Benayounem Aleksiej Miller omówił osiągnięte postępy przy realizacji południowego korytarza dla dostaw rosyjskiego gazu. Omówiono również kwestie związane z podpisaną 2 czerwca umową. W szczególności poruszano temat gazociągu Tuskish Stream oraz Posejdon. Uczestnicy spotkania podkreślili ważność realizacji projektu Posejdon dla terminowego stworzenia odpowiedniej infrastruktury na terytorium Europy. Ponadto strony omówiły możliwość rozszerzenia współpracy w sektorze gazu.

Rosyjski Korytarz Południowy

Warto zaznaczyć, że stosowana przez Rosjan nazwa „Korytarz Południowy” dotyczy rosyjskiego systemu gazociągów przeznaczonych dla zwiększenia wolumenu dostaw paliwa do centralnej oraz południowej Europy i zapewnienia nieprzerwanych dostaw gazu przez magistralę Turkish Stream, którą docelowo ma przepływać 31,5 mld m3 gazu rocznie.

Rosyjskiego Południowego Korytarza nie należy mylić z realizowanym przy wsparciu Unii Europejskiej projektem Południowego Korytarza Gazowego, który przeznaczony jest na poczet dostaw azerskiego gazu na Stary Kontynent, który także jest nazywany w mediach Korytarzem Południowym. Surowiec ma być przesyłany siecią 3 tys. km gazociągów od Baku na południe Włoch przez terytorium Gruzji, Turcji, Grecji i Albanii. Korytarz składa się z Gazociągu Południowokaukaskiego (SCP), Gazociągu Transanatolijskiego (TANAP) oraz Gazociągu Transadriatyckiego (TAP).

Korytarz Południowy. Grafika: BiznesAlert.pl

Korytarz Południowy. Grafika: BiznesAlert.pl

Gazociąg Posejdon

Przypomnijmy, że 24 lutego 2016 roku inna włoska spółka Edison podpisała z Gazpromem i greckim DEPA memorandum o dostawach gazu poprzez wspomniany wcześniej gazociąg Posejdon. Magistrala jest częścią połączenia ITGI (Interkonektor Turcja-Grecja-Włochy), która łącznie ma mieć 800 km długości oraz przepustowość 8-10 mld m3 rocznie. Warto również odnotować wypowiedź wiceprezesa Edisonu Elio Ruggiego z początku marca tego roku, w której stwierdził, że wspomniana przepustowość Posejdonu może wynosić 10-20 mld m3. Nie podjęto jednak ostatecznej decyzji inwestycyjnej w kwestii realizacji tego projektu.

Gazprom/Piotr Stępiński