Gazprom zwiększa wpływy w Europie i liczy na układ z Komisją

27 grudnia 2016, 09:30 Alert

Gazprom podaje w biuletynie firmowym, że w 2016 roku zapewnił Europie prawie jedną trzecią dostaw gazu ziemnego pomimo napięcia w relacjach z Unią Europejską i jej działaniach na rzecz zmniejszenia zależności od surowca z Rosji.

Magazyn Niebieskie Paliwo podaje, że „udział Gazpromu na rynku Europy stale rośnie i ostatnio sięgnął prawie jednej trzeciej europejskiej konsumpcji”. UE importuje prawie połowę zapotrzebowania. Głównym dostawcą pozostaje Rosja, która dokonała w 2014 roku agresji na Ukrainę. Z tego powodu Europejczycy obawiają się o stabilność dostaw przez terytorium ukraińskie.

fot. Gazprom

Jednocześnie Bruksela nadal prowadzi śledztwo antymonopolowe przeciwko Gazpromowi, w którego toku stwierdziła nadużycia: dzielenie rynków, niesprawiedliwe ceny i nieuprawniony wpływ na infrastrukturę przesyłową. Komisja czeka nadal na odpowiedź Gazpromu, po której ma zdecydować o tym, czy skłonić firmę do zmiany zachowania, jakiej zmiany oczekuje i czy w razie braku współpracy nałożyć karę finansową.

Z doniesień medialnych wynika, że Komisja może dojść do polubownego rozwiązania sporu.

Interfax Global Energy podaje, że Gazprom Eksport poinformował 26 grudnia, że w 2016 roku dostawy z Rosji do „dalszej zagranicy” wzrosła z 31 procent w 2015 roku do 33,5 procent. Dalsza zagranica to dla Rosjan kraje Europy niebędące w przeszłości republikami sowieckimi.

Listopadowe dostawy do krajów Europy Zachodniej były rekordowe i wyniosły 17,6 mld m3 rocznie. W okresie od stycznia do 15 grudnia 2016 roku Gazprom zapewnił krajom spoza Wspólnoty Niepodległych Państw 170 mld m3 rocznie, czyli o 11,9 procent więcej w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.

Według Interfax Global Energy zużycie gazu w Europie wzrośnie z 469 mld m3 rocznie w 2015 roku do 488 mld w tym roku. W przekonaniu analityków portalu oznacza to, że jest perspektywa dalszego wzrostu sprzedaży Gazpromu na kontynencie.

Interfax Global Energy