GDDKiA planuje kolejne inwestycje drogowe na Mazowszu

3 października 2016, 15:00 Alert

Na koniec listopada i początek grudnia br. przypada termin składania ofert dla dwóch przetargów dotyczących odcinka autostrady A2 w.Lubelska – obwodnica Mińska Mazowieckiego i węzła Lubelska (A2/S2/S17).


A2 w.Lubelska – obwodnica Mińska Mazowieckiego

Łącznie 19 firm i konsorcjów złożyło wnioski w ramach przetargu na projekt i budowę autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł Lubelska – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego. Dla zadania A złożono 18 wniosków, natomiast dla zadania B – 17. Wszystkie wnioski przeszły pozytywną weryfikację.
Termin składania ofert to 05.12.2016

fot. GDDIA

O inwestycji

Inwestycja została podzielona na dwa zadania:

– Zadanie A:

„Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego”, odcinek I od węzła „Lubelska” (bez węzła) do węzła „Konik” (z węzłem) o długości około 5,6 km.

– Zadanie B:

„Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego”, odcinek II od węzła „Konik” (bez węzła) do początku obwodnicy Mińska Mazowieckiego o długości około 9 km.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano budowę:

– 14,6 km autostrady,
– 2 jezdni po 2 pasy ruchu z rezerwą pod budowę w przyszłości 3 pasa ruchu,
– węzła „Konik” z drogą krajowa nr 2/92 (na zadaniu A)
– MOP, Obwodu Utrzymania Autostrady,
– urządzeń ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Czas realizacji:

Planowany termin rozpoczęcia realizacji inwestycji (prac projektowych oraz robót budowlanych) to maj 2017 r. a zakończenia – wrzesień 2020 r. (z możliwością skrócenia do kwietnia 2020 r.)

Węzeł Lubelska (A2/S2/S17)

20 firm i konsorcjów, które złożyły wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przeszły pozytywną weryfikację.
Termin składania ofert to 30.11.2016

O inwestycji

Węzeł Lubelska, łączący Południową Obwodnicę Warszawy (S2) ze Wschodnią Obwodnicą Warszawy (S17) i z autostradą A2, będzie węzłem dwupoziomowym. Długość odcinka wynosi ok. 2 km. Budowa węzła umożliwi m.in. ruch w kierunku Terespola (planowaną autostradą A2), Białegostoku krajową drogą krajową nr 8 (docelowo S8), Lublina drogą krajową nr 17 (docelowo S17) oraz poprzez istniejącą i realizowaną Południową Obwodnicę Warszawy umożliwi połączenie z zachodnim węzłem Konotopa autostrady A2.

Termin realizacji: Planowany okres realizacji to lata 2017 – 2020.

GDDKiA