GDOŚ po raz kolejny wydłuża postępowanie ws. Złoczewa

3 marca 2021, 16:15 Alert

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska do 30 kwietnia 2021 roku wydłużył termin rozpatrzenia odwołania od decyzji środowiskowej dla wydobycia węgla brunatnego ze złoża Złoczew. To kolejna zmiana tego terminu, poprzedni upłynął 28 lutego.

Odkrywka w Koninie. Fot. BiznesAlert
KWB Konin. Fot. Mirosław Perzyński

Jak wynika z opublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej GDOŚ decyzji Generalnego Dyrektora z 2 marca, postępowanie dotyczące odwołania nie mogło się zakończyć z powodu wpłynięcia w terminie pisma z uwagami Fundacji ClientEarth – Prawnicy dla Ziemi. Dlatego wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy – 30 kwietnia. To piąte wydłużenie terminu w tym postępowaniu.

Do wydania koncesji na wydobycie niezbędna jest decyzja środowiskowa, od której odwołanie rozpatruje obecnie Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. 28 marca 2018 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał decyzję środowiskową dla Złoczewa. Od decyzji odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska złożyła organizacja ekologiczna Greenpeace. Od tego czasu GDOŚ kilkakrotnie przekładał termin rozpatrzenia sprawy. Z kolei postępowanie w sprawie udzielenia koncesji na wydobycie węgla brunatnego ze złoża Złoczew wszczęto pod koniec kwietnia 2019 r. na wniosek spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Zasoby złoża Złoczew, rozciągające się na przestrzeni ok. 10 km na terenie kilku gmin, szacowane są na kilkaset milionów ton węgla brunatnego. W przyjętej przez rząd Polityce Energetycznej Polski do 2040 roku przewiduje się, że złoża perspektywiczne, m. in. Złoczew czy Ościsłowo, ze względu na swój strategiczny charakter, zostaną zabezpieczone, jednakże ich eksploatacja będzie zależna od decyzji inwestorów. Kluczową rolę w ich zagospodarowaniu odegrają ceny uprawnień do emisji CO2, warunki środowiskowe i rozwój nowych technologii. W przypadku Ościsłowa koncern ZE PAK już zrezygnował z jego eksploatacji.

Polska Agencja Prasowa/Michał Perzyński