TAG: Odkrywka Złoczew

– Bez Złoczewa Polskę czeka kryzys energetyczny, brak możliwości produkcji własnej energii elektrycznej na własnym terytorium i […]
Ministerstwo klimatu i środowiska przygotowuje aktualizację strategii energetycznej, czyli Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku, a koalicjant […]
Ze względu na zbliżającą się kampanię wyborczą, w obliczu aktualizacji polityki energetycznej do 2040 roku, do debaty publicznej nagle […]
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska poinformowała, że jej dyrektor uchylił decyzję regionalnego dyrektora z 2018 roku, a tym samym odmówił […]
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (GDOŚ) przedłużył postępowanie odwoławcze od decyzji z 28 marca 2018 roku określającej środowiskowe […]
– Brak oficjalnego ogłoszenia rezygnacji z wydobycia węgla ze złoża Złoczew oraz brak harmonogramu zamykania elektrowni Bełchatów […]
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska do 30 kwietnia 2021 roku wydłużył termin rozpatrzenia odwołania od decyzji środowiskowej dla wydobycia […]
20 lutego 2020 roku, tuż przed rozpoczęciem pandemii, stery Polskiej Grupy Energetycznej objął Wojciech Dąbrowski, który wcześniej piastował […]
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska postanowiła odroczyć decyzję w sprawie odwołania od udzielenia warunków środowiskowych koncesji […]
– W ciągu kilku miesięcy – być może na początku roku 2021 – powinna być decyzja dotycząca koncesji dla kopalni odkrywkowej w […]
Prezes PGE Wojciech Dąbrowski porozmawiał z Dziennikiem Łódzkim o obawach pracowników zagłębia bełchatowskiego i nowej strategii […]
Eksploatacja złoża Złoczew wydaje się dzisiaj ekonomicznie mało uzasadniona – powiedział wicepremier, minister aktywów państwowych […]
Los odkrywki Złoczew zostanie rozstrzygnięty dopiero po przyjęciu Polityki Energetycznej Polski do 2040.
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (GDOŚ) po raz kolejny przedłużył termin zakończenia postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla […]
Przyszłość nowej kopalni węgla brunatnego  w Złoczewie może zostać rozstrzygnięta jesienią tego roku. Już pod koniec wakacji głos w […]
– Projekt złoża Złoczew analizowany jest również z perspektywy nadziei i obaw mieszkańców oraz korzyści i strat ekonomicznych, a samo […]
Radykalnych zmian w polskiej energetyce nie da się powstrzymać ze względu na szybkie wyczerpywanie się złóż węgla, konieczność […]
Henryk Baranowski, dotychczasowy prezes Polskiej Grupy Energetycznej, największej polskiej spółki energetycznej, zrezygnował z udziału w […]
Rzeczpospolita ustaliła, że rząd i zarząd Polskiej Grupy Energetycznej nie mogą dojść do porozumienia w sprawie odkrywki Złoczew.
– My, jako ministerstwo aktywów państwowych, jesteśmy za udzieleniem tej koncesji, ale ostateczna decyzja inwestycyjna leży po stronie […]
W rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną” Adam Gawęda, wiceminister aktywów państwowych i pełnomocnik rządu ds. górnictwa […]
Reuters podaje, że Polska rozważa porzucenie planów budowy odkrywkowej kopalni węgla brunatnego w Złoczewie ze względu na rosnące koszty […]
Mimo że przepychana w błyskawicznym tempie, nowelizacja jednej z kluczowych ustaw dla polskiej energetyki, w ciągu kilku dni, zdążyła już […]
– Kopalnia i elektrownia Bełchatów to w zasadzie serce polskiej energetyki. To jest ponad 5 tys. MW zainstalowanej mocy. Produkuje się tam […]
– PGE (Polska Grupa Energetyczna – przyp. red.) sprzedaje energię i obecnie zarabia, dzięki węglowi brunatnemu. Nikt obecnie nie potrafi […]
Nie ma przeszkód, aby w Bełchatowie powstała, zarówno nowa odkrywka, jak i elektrownia jądrowa. Przedstawiciele ministerstwa energii i Polskiej […]
Dziś w Łodzi, w ramach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego mają odbyć się rozmowy dotyczące kopalni odkrywkowej Złoczew – […]
Droga do uzyskania koncesji na wydobycie z odkrywki Złoczew jest długa i wyboista, ale inwestor, spółka PGE, choć z jednej strony mocno prze do […]
Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2018 wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski zapewnił, że odkrywka węgla brunatnego w Złoczewie […]
Powstanie kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Złoczew może spowodować nawet 35 mld zł strat w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym w […]