Gen. Różański na uroczystościach objęcia urzędu Prezydenta RP

7 sierpnia 2015, 08:15 Bezpieczeństwo
15.640×300

Gen. broni Mirosław Różański brał dzisiaj udział w uroczystym przekazaniu urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Uroczyste przekazanie urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej rozpoczęło się od złożenia przysięgi przed zgromadzeniem narodowym, następnie prezydent Andrzej Duda przyjął insygnia Orderu Orła Białego i Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski.

Krótko po godz. 15.30, na placu marszałka Józefa Piłsudskiego w obecności marszałków sejmu i senatu, wiceprezesa rady ministrów, najwyższych dowódców wojskowych oraz żołnierzy prezydent Andrzej Duda przejął zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi RP.

– To wyjątkowy moment dla polskiego wojska, podkreślający jego szczególny związek z głową państwa (…), bezpieczeństwo Polski i Polaków jest sprawą fundamentalną, wartą współdziałania. W imieniu rządu i swoim własnym chciałbym zadeklarować gotowość współpracy z prezydentem w dziedzinie polskiego bezpieczeństwa – powiedział wicepremier, minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak witając prezydenta.

W przemówieniu Andrzej Duda podkreślił, że jest to dla niego wyjątkowa chwila. – Musimy mieć silną polską armię, gotową w każdej chwili stanąć do walki w obronie ojczyzny – zaznaczył Andrzej Duda. Podkreślił, że to dobrze, iż Polska jest członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, jednak powinna mieć jak najsilniejszą samodzielną armię. Odnosząc się do wcześniejszego wystąpienia wicepremiera Siemoniaka, zapewnił, że będzie dążył do modernizacji wojska. – Będę z panem w tym zakresie współpracować. Nie mam co do tego wątpliwości. Jestem przekonany, że polska armia zostanie dozbrojona szybko – zadeklarował prezydent.

Źródło: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych/Mirosław Wójtowicz