Pierwszy próbny odwiert geotermalny w Tomaszowie Mazowieckim jeszcze w tym roku

7 września 2018, 06:15 Alert
Elektrownia geotermalna
Elektrownia geotermalna

Jeszcze w tym roku planowany jest próbny odwiert geotermalny w Tomaszowie Mazowieckim. Prezydent miasta Marcin Witko podpisał w czwartek pierwszą umowę związaną z realizacją projektu o łącznej wartości ponad 16 mln zł.

„Projekt geotermalny otwiera dla naszego miasta zupełnie nowe możliwości zarówno gospodarcze, jak i turystyczno-rekreacyjne. Cieszę się, że pozyskaliśmy sto procent dofinansowania na realizację tej inwestycji. Lokalizacja odwiertu wpisuje się w koncepcję rewitalizacji całej przestrzeni tomaszowskich Błoni. W tej części miasta powstała już Arena Lodowa, a w tym roku rozpocznie się modernizacja Przystani Miejskiej” – podkreślił prezydent Tomaszowa Mazowieckiego Marcin Witko.

Na wykonanie próbnego odwiertu geotermalnego na tomaszowskich Błoniach miasto pozyskało blisko 16,6 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W czwartek Witko podpisał pierwszą umowę dotyczącą realizacji projektu – obejmuje ona sprawowanie nadzoru i dozoru geologicznego, który zapewni wyłonione w przetargu konsorcjum spółek HPC Polgeol i Pro-Invest Solutions. Wartość kontraktu to ponad 700 tys. zł.
Wkrótce ogłoszony zostanie kolejny przetarg na wykonanie dwukilometrowego próbnego odwiertu, na podstawie którego konsorcjum opracuje projekt hydrologiczny; pozwoli on na określenie możliwości geotermalnych, w szczególności wydajności źródła, temperatury, składu chemicznego i mineralizacji wody. Prace powinny rozpocząć się jeszcze w 2018 roku. Jak podał Daniel Wolski z tomaszowskiego magistratu, będzie to odwiert badawczy, zatem miasto ma szansę na kolejne dofinansowanie z NFOŚiGW.

Zgodnie z wstępnymi planami, uzyskane dzięki geotermii ciepło może być wykorzystywane w miejskiej sieci ciepłowniczej, do której podłączone są obiekty użyteczności publicznej i budynki mieszkalne, co powinno wpłynąć znacząco na poprawę jakości powietrza w Tomaszowie Mazowieckim. Rozważa się też użycie wody geotermalnej do celów rekreacyjnych i zdrowotnych.

Polska Agencja Prasowa