TAG: Geotermia

– W grupie opłat za energię, ogrzewanie jest największą pozycją obciążającą budżety polskich rodzin. Krajowy sektor ciepła składa […]
Chłodząca geotermia? To jakby zaprzeczenie podstawowego celu tej technologii, która już z samej nazwy przeznaczona jest do ogrzewania. Okazuje […]
Centra danych technologicznych gigantów do funkcjonowania potrzebują ogromnej ilości energii elektrycznej. Aby „zazielenić” swoje usługi IT, […]
W pierwszej stolicy Polski ruszyły kolejne odwierty, które są częścią projektu geotermalnego finansowanego w Gnieźnie przez Narodowy Fundusz […]
Rozpoczęły się prace nad odwiertem geotermalnym w Otwocku. Według szacunków, ciepłownia na bazie uzyskanych przypływów wód termalnych […]
Islandia rozmawia z krajami Europy Środkowo-Wschodniej o współpracy w zakresie obrony i bezpieczeństwa, handlu i energetyki (redukcji emisji, […]
Polska Grupa Energetyczna rozpoczęła dostawy z ciepłowni geotermalnej Geotermia Toruń na terenie Akademii Kultury Społecznej i Medialnej, […]
Ministerstwo klimatu i środowiska przedstawiło mapę drogową wieloletniego programu rozwoju wykorzystania zasobów geotermalnych w Polsce […]
Ministerstwo klimatu i środowiska opracowało „Wieloletni Program Rozwoju Wykorzystania Zasobów Geotermalnych w Polsce”. To mapa drogowa […]
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej oraz wojewoda zachodniopomorski podpisali list intencyjny z Polską Grupą Energetyczną […]
– Założenia aktualizacji Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku to korekta z punktu widzenia bezpieczeństwa, która stawia rolę gazu […]
– W Polsce 80 procent społeczeństwa uważa, że zmiany klimatyczne są dużym problemem, jednocześnie tylko 50 procent społeczeństwa jest […]
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) sfinansuje wykonanie otworów geotermalnych w 15 miejscowościach na terenie […]
Adam Maksymowicz pisze o projekcie geotermalnym United Downs w Kornwalii. – Jest o tyle interesujący, że w pewnym sensie naśladuje on […]
Piąta i szósta z przeprowadzonych w listopadzie aukcji OZE pozostały bez rozstrzygnięcia z powodu niezłożenia wymaganej liczby ofert – […]
Umowa na dofinansowanie budowy ciepłowni geotermalnej w Koninie została podpisana. 28 października dokument sygnowali przedstawiciele MPEC-Konin […]
Choć energia geotermalna jest dla Niemiec realną alternatywą dla ograniczenia emisji z ciepłownictwa i chłodzenia, to wciąż stosunkowo wysokie […]
Nowy program „Udostępnianie wód termalnych w Polsce” przyczyni się do rozwoju geotermalnego potencjału Polski. Do rozdysponowania w pierwszej […]
Geotermia może dostarczać stabilne, czyste i tanie ciepło na potrzeby miast. Kolejne polskie samorządy zaczynają sobie zdawać z tego sprawę i […]
Wypracowanie w Pyrzycach modelowego programu wykorzystania zasobów geotermalnych jako narzędzia wsparcia lokalnej społeczności w walce z niską […]
Polska ma istotny potencjał źródeł geotermalnych, jednak dopiero w latach 90 XX wieku zaczęły one być wykorzystywane jako niskoemisyjne […]
Od 3 lipca br. będzie można składać wnioski o dofinansowanie w ramach nowego programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej […]
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pracuje nad konsolidacją programów wsparcia budowy geotermii. Powstanie jeden – […]
Ponad 17 mln zł dotacji otrzyma z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej małopolska Gmina Sękowa na wykonanie badawczego […]
PGE chce zazielenić nie tylko energetykę, ale również ciepłownictwo w oparciu o niskoemisyjną kogenerację. Prezes PGE Energia Ciepła Wojciech […]
Zgodnie ze zaktualizowaną strategią do 2030 roku, KGHM chce konsumować energię, która w 50 procentach będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych.
Ilość energii w polskich zasobach geotermalnych – wodach i gorących skałach – jest porównywalna z energią zawartą w krajowych […]
„Energia Plus” z budżetem 4 mld zł i „Ciepłownictwo powiatowe” z budżetem 500 mln zł to dwa nowe priorytetowe programy […]
Gejzery, gorące źródła i wszechogarniające ciepło ziemi. Woda, czyli naturalny skarb Islandii, daje „lodowej wyspie” prawie 100 procent […]
Czy istnieje polityka surowcowa Polski? Czy powstanie Polska Agencja Geologiczna? Rozmawiali o tym uczestnicy panelu Kongresu 590 poświęconego […]
Energia geotermalna to jedno z najbardziej perspektywicznych źródeł energii odnawialnej – napisał w liście prezydent Andrzej Duda do […]
Debata ekspertów na temat przeszłości i przyszłości Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (PEC) Geotermia Podhalańska SA, jubileuszowa gala […]
W ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konkursie dotyczącym dofinansowania projektów OZE w ramach krajowego […]
Jeszcze w tym roku planowany jest próbny odwiert geotermalny w Tomaszowie Mazowieckim. Prezydent miasta Marcin Witko podpisał w czwartek pierwszą […]
Gmina Szaflary ogłosiła przetarg na wykonanie badań sejsmicznych i magnetotellurycznych, które mają określić lokalizację najgłębszego w […]
Spółka Bania z Białki Tatrzańskiej otrzyma z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej niemal 3,4 mln zł niskooprocentowanej […]
Energa Wytwarzanie współpracuje z Miastem Kalisz w celu ograniczenia emisji CO2. Podejmowane są przedsięwzięcia o charakterze proekologicznym w […]
W Toruniu odbyły się kolejne konsultacje związane z projektem Polityki Surowcowej Państwa (PSP). Tematem dyskusji był drugi filar PSP dot. m.in […]
W piątek 9 lutego odbyły się uroczystości zakończenia budowy odwiertu GT-1 bis w Geotermii Pyrzyce. Nowa inwestycja ma pozwolić funkcjonującej […]
Projekt Polityki Surowcowej, to krok w dobrym kierunku. Kluczowe znaczenie ma i jeszcze długo będzie mieć energetyka. A więc potrzebne jest […]
Polskę czeka rewolucja w rozwoju infrastruktury oraz podejściu do samowystarczalności energetycznej – powiedział prezes […]
We wtorek Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał umowy na ok. 30 mln zł z Geotermią Podhalańską i Geotermią Toruń […]
Mamy ogromne zasoby geotermalne; to centralne ogrzewanie, do którego wystarczy się podłączyć – mówił minister środowiska Jan Szyszko […]
Dziś w Ministerstwie Środowiska podpisano pierwsze umowy na realizację projektów geotermalnych w ramach programu Narodowego Funduszu Ochrony […]
Polska współpracuje z Islandią i Norwegię w ramach trwającego od lipca międzynarodowego projektu „Energia geotermalna: podstawa […]