TAG: Geotermia
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) sfinansuje wykonanie otworów geotermalnych w 15 miejscowościach na terenie […]
Adam Maksymowicz pisze o projekcie geotermalnym United Downs w Kornwalii. – Jest o tyle interesujący, że w pewnym sensie naśladuje on […]
Piąta i szósta z przeprowadzonych w listopadzie aukcji OZE pozostały bez rozstrzygnięcia z powodu niezłożenia wymaganej liczby ofert – […]
Umowa na dofinansowanie budowy ciepłowni geotermalnej w Koninie została podpisana. 28 października dokument sygnowali przedstawiciele MPEC-Konin […]
Choć energia geotermalna jest dla Niemiec realną alternatywą dla ograniczenia emisji z ciepłownictwa i chłodzenia, to wciąż stosunkowo wysokie […]
Nowy program „Udostępnianie wód termalnych w Polsce” przyczyni się do rozwoju geotermalnego potencjału Polski. Do rozdysponowania w pierwszej […]
Geotermia może dostarczać stabilne, czyste i tanie ciepło na potrzeby miast. Kolejne polskie samorządy zaczynają sobie zdawać z tego sprawę i […]
Wypracowanie w Pyrzycach modelowego programu wykorzystania zasobów geotermalnych jako narzędzia wsparcia lokalnej społeczności w walce z niską […]
Polska ma istotny potencjał źródeł geotermalnych, jednak dopiero w latach 90 XX wieku zaczęły one być wykorzystywane jako niskoemisyjne […]
Od 3 lipca br. będzie można składać wnioski o dofinansowanie w ramach nowego programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej […]
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pracuje nad konsolidacją programów wsparcia budowy geotermii. Powstanie jeden – […]
Ponad 17 mln zł dotacji otrzyma z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej małopolska Gmina Sękowa na wykonanie badawczego […]
PGE chce zazielenić nie tylko energetykę, ale również ciepłownictwo w oparciu o niskoemisyjną kogenerację. Prezes PGE Energia Ciepła Wojciech […]
Zgodnie ze zaktualizowaną strategią do 2030 roku, KGHM chce konsumować energię, która w 50 procentach będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych.
Ilość energii w polskich zasobach geotermalnych – wodach i gorących skałach – jest porównywalna z energią zawartą w krajowych […]