Jóźwiak: Przez bezpieczeństwo do współpracy energetycznej Islandii i Polski (ANALIZA)

31 stycznia 2023, 07:20 Bezpieczeństwo

Islandia rozmawia z krajami Europy Środkowo-Wschodniej o współpracy w zakresie obrony i bezpieczeństwa, handlu i energetyki (redukcji emisji, geotermii i produkcji wodoru). – Korzystając ze zwiększonego zainteresowania oraz podniesienia rangi stosunków dyplomatycznych z Islandią, Polska może poszukiwać możliwości pogłębienia współpracy gospodarczej – pisze Veronika Jóźwiak z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

Instalacje naftoportu. Fot. Naftoport.pl.
Instalacje naftoportu. Fot. Naftoport.pl.

– Rosyjska agresja na Ukrainę zmusiła Islandię do korekty polityki zagranicznej. Jako małe państwo nieposiadające sił zbrojnych, ale objęte gwarancjami bezpieczeństwa w ramach członkostwa w NATO, chce wzmocnić powiązania z sojusznikami, rezygnując jednocześnie z kontaktów z Rosją. W polityce zagranicznej jeszcze bardziej zyskały na znaczeniu partnerstwo z USA i państwami nordyckimi oraz aktywność w organizacjach międzynarodowych, a także stosunki z członkami Unii Europejskiej z Europy Środkowej, w tym z Polską – pisze analityczna PISM.

Po wznowieniu rosyjskiej agresji na Ukrainę Islandia zintensyfikowała kontakty z państwami środkowoeuropejskimi. W sierpniu ub.r. prezydenci i szefowie dyplomacji państw bałtyckich złożyli wizytę w Reykjaviku (Islandia jako pierwsza uznała ich niepodległość w 1991 roku, do czego państwa te do dziś odwołują się we wzajemnych kontaktach). Prezydent Jóhannesson z kolei odwiedził Słowenię (w sierpniu) i Słowację (w październiku). Tematem tych spotkań była współpraca w zakresie obrony i bezpieczeństwa, handlu i energetyki (redukcji emisji, geotermii i produkcji wodoru) – wylicza autorka. – Decyzją o największym znaczeniu w kontekście zacieśniania współpracy z regionem było wzmocnienie stosunków dyplomatycznych z Polską. W grudniu ub.r. Islandia otworzyła przedstawicielstwo w Warszawie, z ambasadorem akredytowanym także na Ukrainie, w Rumunii i Bułgarii. Jest to dopełnienie relacji dwustronnych – ambasada RP działa na Islandii od 2013 roku, głównie ze względu na ponad 20 tys. Polaków, którzy stanowią największą grupę imigrantów w tym państwie.

– Korzystając ze zwiększonego zainteresowania oraz podniesienia rangi stosunków dyplomatycznych z Islandią, Polska może poszukiwać możliwości pogłębienia współpracy gospodarczej. Dalsze zaangażowanie w działania obronne na rzecz Islandii, np. w zakresie lotnictwa, które jest ważne dla bezpieczeństwa całej północnej flanki, wzmocni z kolei współpracę polsko-nordycką – podsumowuje Jóźwiak.

Źródło: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych