Giganci naftowi zainwestują 36,8 mld dolarów w Kazachstanie. Sygnał zmiany trendu?

5 lipca 2016, 16:00 Alert

(The Wall Street Journal/Wojciech Jakóbik)

Spółki Chevron, Exxon Mobil i Łukoil we wtorek 5 lipca zobowiązali się do inwestycji w rozwój wydobycia na polu naftowym Tengiz. Jest to jedno z największych złóż na świecie, w które Chevron zainwestował już 37 mld dolarów wraz z KazMunaiGas, Exxonem i Łukoilem.

Jak podaje Wall Street Journal decyzja o kosztownej inwestycji może być jaskółką zmiany nastrojów w sektorze naftowym, który wszedł w fazę zamrażania i anulowania inwestycji w związku z notowanym od połowy 2014 spadkiem wartości baryłki. Pociągnęła ona za sobą spadek rentowności inwestycji w nowe projekty naftowe. Obecnie cena surowca ustabilizowała się w okolicach 50 dolarów za baryłkę.

Notowany jest także spadek cen surowców, jak stal, przez co prace konstrukcyjne na polu Tengiz mogą być obecnie tańsze. Chevron zainwestował także w dłuższy okres przygotowania projektu, co może mu się obecnie zwrócić w niższym ryzyku podczas konstrukcji urządzeń wiertniczych oraz infrastruktury pomocniczej.

Pierwsza ropa ma popłynąć z nowego etapu wydobycia z kazachskiego złoża w 2022 roku. Koszt wydobycia z eksploatowanych już obszarów złoża Tengiz wynosił 6,50 dolarów za baryłkę, co w warunkach taniej ropy pozwala zachować opłacalność.

Wall Street Journal podaje, że złoże Tengiz jest jednym z najbardziej opłacalnych obszarów wydobycia w historii branży. Przyniosło Chevronowi ponad 70 mld zysków i 40 mld dochodów od 1993 roku, kiedy Amerykanie, jako pierwsi po rozpadzie Związku Sowieckiego zainwestowali w sektor naftowy Kazachstanu.