TAG: Łukoil
Władze Litwy rozważają zażądać od Rosji odszkodowania za wydobycie ropy na granicy stref ekonomicznych obu państw.
Francois Fillon, Karin Kneissel, Gerhard Schröder to jedynie wierzchołek korupcyjnej góry lodowej, której wspólnym mianownikiem są rosyjskie […]
Usterka ropociągu spowodowała wyciek ropy do rzeki Kolwa na granicy Republiki Komi i Nienieckiego Okręgu Autonomicznego w Rosji. To kolejna […]
Według Lenioda Feduna wiceprezesa rosyjskiego koncernu Łukoil, umowa o redukcji wydobycia przez kartel OPEC i innych sygnatariuszy spoza, może w […]
Rosjanie szukają sposobu na wyswobodzenie się z ograniczeń porozumienia naftowego i pompowanie jak największej ilości ropy pomimo pozostawania w układzie.
Gazprom i Łukoil podpisały umowę o współpracy przy wydobyciu gazu z nowych złóż w Nienieckim Okręgu Autonomicznym.
Prywatni inwestorzy, jak Łukoil czy Novatek, ale także zagraniczni, będą mogli poszukiwać i wydobywać węglowodory na rosyjskim szelfie […]
– Trwa spór o mechanizm mający narzucić obciążenia polityki klimatycznej na partnerów zagranicznych Unii Europejskiej, czyli CBAM […]
Kaliningradgeofizyka (KGF) zajmująca się eksploracją złóż ropy naftowej w Obwodzie Królewieckim przeprowadziła na zlecenie […]
Zmiany w systemie podatkowym dotyczące zubożałych pól naftowych oraz tych, z których wydobywa się lepką ropę, dotkną jedną piątą rocznego […]
Rosyjski Łukoil chce wycofać się z poszukiwań gazu w Rumunii. Polski PGNiG nie wszedł na tamtejszą koncesję. Kolejni partnerzy wycofują się […]
Trudna sytuacja wywołana kryzysem na rynku węglowodorów oraz pandemią koronawirusa spowodowała, że w budżecie Rosji pojawiła się dziura […]
Irak po dziesięciu latach zerwał kontrakt z turecką spółką TPAO na zagospodarowanie największego złoża w kraju – Mansuria. Rosjanie […]
Duma, niższa izba parlamentu rosyjskiego, przyjęła propozycję ministerstwa finansów dotyczącą m.in wprowadzenia zmian w systemie fiskalnym ulg […]
Australijska firma naftowa Woodside skorzystała z opcji pierwokupu i nabyła 40 procent akcji w projekcie RSDD u wybrzeży Senegalu. Wcześniej […]