Łukoil może rozpocząć zagospodarowywanie największego złoża ropy na Bałtyku

31 sierpnia 2021, 10:00 Alert
Mapa koncesji wydobywczych w rosyjskiej WSE
Mapa koncesji wydobywczych w rosyjskiej WSE

Rosyjski koncern Łukoil otrzymał zgodę na rozpoczęcie pierwszego etapu zagospodarowania złoża węglowodorów na Morzu Bałtyckim. Licencja na polu D33 jest największym odkrytym złożem węglowodorów na Morzu Bałtyckim. 

Złoże D33 znajduje się 57 km od wybrzeża Obwodu Królewieckiego. Jego odkryte zasoby na poziomie C2 wynoszą 21 mln ton. Koncesja zlokalizowana jest na granicy WSE Rosji oraz Litwy. Zgodnie z planem, spółka córka Łukoil – Kaliningradmornieft planuje zbudować stacjonarną platformę wiertniczą. Złoże ma rozpocząć operacyjne funkcjonowanie na przełomie 2022 i 2023 roku.

Zagospodarowanie ma nastąpić w dwóch etapach. Pierwszy etap składa się z montażu fundamentu palowego pod podstawy wsporczej platformy wiertniczej. Głębokość w miejscu posadowienia platformy oscyluję w okolicy 73 metrów.  Drugi etap to montaż platformy offshore w górnej części na podstawie wsporczej. Jednocześnie przewiduje się uruchomienie podstawy wsporczej przed montażem nadbudowy platformy w celu wykonania wyprzedzającego wiercenia studni z wiertnicy podnośnikowej. Ponadto, poza samą platformą w drugim etapie planuje się budowę rurociągu o średnicy 406 mm i długości 70 km do stacji pompowej w Romanowie.

Rocznie wydobycie ma wynosić 1,5 mln ton ropy naftowej oraz 44 tys. m sześc. gazu ziemnego.

Mapa koncesji wydobywczych w rosyjskiej WSE

Neftegaz/Mariusz Marszałkowski