Łukoil ma problemy z „Nadzieją” na Bałtyku

5 października 2021, 10:15 Alert

Ministerstwo zasobów naturalnych Rosji zrewidowało decyzję o przyznaniu koncesji poszukiwawczej koncernowi Łukoil na bloku Nadzieżdża (Nadzieja – przyp. red.) położonym na rosyjskich wodach terytorialnych wokół Obwodu Królewieckiego. 

Mapa koncesji wydobywczych w rosyjskiej WSE

Wniosek o wydanie koncesji został wysłany do ministerstwa zasobów naturalnych jeszcze w 2020 roku. Projekt przed wysłaniem do rządu został zatwierdzony przez FSB, Ministerstwo Obrony, Ministerstwo Energii i Ministerstwo Zasobów Naturalnych, które zgodnie z uchwałą opiniuje obecność obszarów przyrodniczych szczególnie chronionych w granicach koncesjowanego terenu.

Ministerstwo, które najpierw wydało zgodę na udzielenie koncesji, zmieniło zdanie i zrewidowało wniosek Łukoila. Koncern stara się o uzyskanie koncesji poszukiwawczej od 2016 roku.

Obecnie spółka córka Łukoila, Kaliningradmornieft, odpowiadająca za wydobycie ropy naftowej na obszarze rosyjskiej eksklawy, wydobywa na 25 polach lądowych oraz dwóch morskich. Większość z nich znajduje się na ostatnich etapach wydobycia.

Kommiersant/Mariusz Marszałkowski

Marszałkowski: Dlaczego dostawy ropy przez Ropociąg Przyjaźń wysychają?