Główny geolog chce stworzyć z KGHM alians górnictwa wodnego

21 stycznia 2016, 15:45 Surowce

(Ministerstwo Środowiska)

Sekretarz stanu w MŚ prof. Mariusz Orion-Jędrysek wziął udział w konferencji West Pomerania Deep Sea Mining Conference.  Seminarium odbyło się w dniach 18-19 stycznia w Szczecinie.

Tematyka spotkania dotyczyła badań i eksploatacji głębokowodnych złóż polimetalicznych oceanów. Organizatorami byli: KGHM Polska Miedź S. A., Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Urząd Miasta Szczecin oraz Wspólna Organizacja Interoceanmetal.

Polska jako kraj członkowski Wspólnej Organizacji Interoceanmetal oraz sygnatariusz konwencji UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) jest współposiadaczem licencji eksploracyjnej na działce oceanicznej, w wyniku czego nasz kraj został zobowiązany do opracowania technologii pozyskiwania konkrecji manganowych z dna oceanu. Konferencja została pomyślana jako forum do rozmowy pomiędzy sektorem technologii morskich, firmami metalurgicznymi oraz przedstawicielami biznesu, jak i przedstawicielami lokalnych władz, celem stworzenia aliansu firm zdolnych do oferowania usług na wschodzącym rynku głębokowodnego górnictwa morskiego.

W segmencie konferencji zatytułowanym Merging business models with technology development in the deep sea mining value chain udział wziął sekretarz stanu w MŚ, Główny Geolog Kraju prof. Mariusz-Orion Jędrysek, który wraz z Sekretarzem Generalnym Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego przy ONZ  Nii A. Oduntonem, dyskutowali kwestie przyszłości górnictwa głębokowodnego, regulacji prawa morza i sprawy organizacyjne Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego.