Golinczak: Polska hamuje politykę klimatyczną

12 listopada 2013, 12:44 Energetyka

– Wszystkie oczy są skierowane na Polskę, przewodniczącą konferencji COP 19 – pisze Michalina Golinczak z organizacji Youth Climate Network w The Guardian.

– Polska jest odpowiedzialna za około 1 procent światowych emisji gazów cieplarnianych. Jednak emisja dwutlenku węgla per capita przekracza średnią unijną a gospodarka tego kraju jest jedną z najmniej efektywnych we Wspólnocie – donosi aktywistka. Wymienia ona kolejne dane mające świadczyć o przeroście i szkodliwości sektora węglowego. Dziwi ją stanowisko rządu w tej sprawie.

– Jaka jest odpowiedź rządu? Premier Donald Tusk ocenił, że Polska zwiększy zużycie węgla ze względu na pokaźne zasoby krajowe – pisze Golinczak. Dodaje, że Polacy zamierzają budować nowe węglówki i kopalnie.

– Rząd używa dwóch argumentów dla obrony uzależnienia Polski od węgla. To obrona gospodarki i suwerenność. Oba są do zakwestionowania – ocenia autorka tekstu. W tym kontekście przywołuje raport Greenpeace, który stanowi, że rozwój OZE pozwoli na powstanie 170 tysięcy miejsc pracy oraz fakt, że Polska jest już uzależniona od dostaw węgla z zagranicy, który jest tańszy od krajowego.

– Polska polityka energetyczna sprawia, że Polacy są uznawani za barierę dla bardziej ambitnej polityki klimatycznej w Unii Europejskiej – pisze działaczka Youth Climate Network. Szans na zmianę upatruje w działalności organizacji takich, jak ta do której należy. Liczy na blokowanie polityki energetycznej rządu przez Occupy Chevron Żurawlów i inne NGO’sy. Twierdzi, że dzięki przewodzeniu Szczytowi Klimatycznemu „polski rząd ma szansę doprowadzić do postępu w polityce klimatycznej która ma zapobiec szkodliwym zmianom klimatu”.

Źródło: The Guardian