Grabowski: Polskie technologie GreenEvo w Indiach

11 lutego 2015, 13:31 Energetyka

Przyszłe globalne porozumienie klimatyczne oraz polskie technologie programu GreenEvo były głównym przedmiotem rozmów ministra środowiska Macieja Grabowskiego podczas Szczytu Zrównoważonego Rozwoju w Delhi (Delhi Sustainable Development Summit 2015).

Tegoroczny szczyt był poświęcony omówieniu działań realizowanych w ramach dwóch priorytetowych procesów: wypracowania Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals – SDGs) oraz nowego globalnego porozumienia klimatycznego. Przyjęcie przez Zgromadzenie Ogólne ONZ nowej agendy rozwojowej wraz z Celami Zrównoważonego Rozwoju planowane jest na wrzesień. Nowe porozumienie klimatyczne ma z kolei zostać podpisane podczas grudniowej konferencji COP21 w Paryżu.

W trakcie szczytu minister Grabowski był jednym z prelegentów podczas sesji ministerialnej poświęconej problematyce negocjacji klimatycznych – Is Action on Climate Change Imperative and Urgent?. Wziął także udział w zamkniętej sesji poświęconej działaniom krajowym wspierającym walkę ze skutkami zmian klimatu.

W trakcie swojego wystąpienia minister podkreślał: – Zmiany klimatu i ich skutki są rzeczą oczywistą. Zagrażają nie tylko środowisku, ale również mogą spowalniać wzrost gospodarczy i przyczyniać się do ubóstwa, szczególnie w krajach najbiedniejszych. Dlatego nowa umowa klimatyczna powinna łączyć potrzebę ochrony klimatu z potrzebą rozwoju. Doświadczenia Polski pokazują, że jest to możliwe. W ciągu ostatnich 25 lat zmniejszyliśmy emisję gazów cieplarnianych o 30 proc., podczas gdy nasza gospodarka urosła o 200 proc. Znalezienie równowagi między potrzebami ludzi i planety jest możliwe, wykonalne i może mieć sens ekonomiczny.

W trakcie swojego wystąpienia minister podkreślał także rolę edukacji, jako potężnego narzędzia w walce ze mianami klimatu.

W trakcie szczytu minister Grabowski odbył także liczne spotkania bilateralne – m.in. z ministrem środowiska, lasów i zmian klimatu Indii Prakashem Javadekarem; ministrem kolei Indii, a jednocześnie prezesem Rady Energii, Środowiska i Wody Sureshem Prabhu oraz organizatorem szczytu, dyrektorem generalnym Instytutu Energii i Zasobów Indii (TERI) oraz szefem Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu (IPCC) dr. Rajendrą Pachaurim. Podczas rozmów minister omówił stanowisko Polski prezentowane w obu procesach negocjacyjnych. Przedstawił też propozycję rozszerzenia współpracy w obszarze innowacyjnych przyjaznych środowisku technologii, prezentując polskie rozwiązania z programu GreenEvo.

– Zapowiedziałem misję naszych firm GreenEvo w Indiach na maj tego roku. Małe i średnie firmy dysponujące technologiami tańszymi od wielkich graczy i lepiej adoptowalnymi do lokalnych warunków mają tam duże pole do współpracy – powiedział minister.

Delhi Sustainable Summit jest międzynarodową platformą umożliwiającą wymianę wiedzy na temat wszystkich aspektów zrównoważonego rozwoju. Organizowany jest corocznie od 2001 r. przez Instytut Energii i Zasobów Indii (TERI). Zyskał status jednej z najważniejszych konferencji dotyczących zrównoważonego rozwoju. Na zaproszenie TERI corocznie do New Delhi zjeżdżają szefowie państw, przywódcy, politycy oraz osobistości świata biznesu i nauki. Od 2001 r. w szczycie wzięło udział ponad 37 szefów państw i rządów. Ponad 50 krajów wysłało swoich delegatów. Tegoroczny szczyt w New Delhi odbył się w dniach 5-7 lutego.

Źródło: Ministerstwo Środowiska